BPFL: Het laatste nieuws voor werkgevers
maart 2018
Voor werkgevers
BPFL wil met deze nieuwsbrief graag alle aangesloten werkgevers op de hoogte houden. Ontvangt u deze mail als administratiekantoor? Stuur hem dan door naar de bij BPFL aangesloten werkgever(s).
Wijzigingen in onze premienota
De (voorschot)premienota ontvangt u vanaf nu elke maand digitaal van ons fonds. De premie op deze nota’s baseren we dit jaar nog op de gegevens van eind 2017 van de vorige pensioenuitvoerder van ons fonds, Syntrus Achmea. Hierdoor kan het zijn dat door u doorgegeven mutaties hierin nog niet zijn verwerkt. In 2019 ontvangt u de eindafrekening van 2018 en maandelijks een afrekennota gebaseerd op de door u aangeleverde gegevens. Lees verder
De werkgeversportal: hebt u zich al aangemeld?
Het communicatiekanaal voor u als werkgever met onze nieuwe pensioenuitvoerder, AZL, is de werkgeversportal, www.azlonline.eu. U hebt van ons inmiddels een registratiebrief ontvangen. Hebt u zich al aangemeld? Als u zich registreert ontvangt u automatisch bericht als uw premienota klaar staat. De nota´s worden niet meer per post verzonden.
 
Controleer of alle gegevens kloppen. Staat bijvoorbeeld uw e-mail adres in het systeem en niet alleen dat van uw administratiekantoor? Lees verder
Premiebetaling nóg gemakkelijker
Automatische incasso maakt uw premiebetaling nóg gemakkelijker. Bovendien regelt u het snel en eenvoudig.

De zekerheden voor u
- U hebt geen omkijken meer naar uw premiebetaling.
- Wij ontvangen altijd uw betaling op tijd en hoeven u geen herinnering te sturen.
- Vaste betaaldatum. Op de premienota ziet u wanneer het bedrag van uw rekening wordt afgeschreven.

Maakt u nog geen gebruik van automatische incasso? Ga dan naar www.azlonline.eu , log in, kies in het menu voor ‘Ondersteuning’ en klik op ‘Documenten’. Download het formulier ‘doorlopende machtiging’, vul het in en stuur het ondertekend per post aan ons terug.
Zo staat ons fonds er financieel voor
De financiële positie van ons fonds is in de loop van 2017 verbeterd. De beleidsdekkingsgraad was eind februari 2018 104,1%. Ons fonds is nog in herstel totdat de reserves voldoen aan de regels.

Op de website vindt u meer informatie over onze financiële positie.
Waardeoverdrachten zijn weer mogelijk
Door de verbetering van onze financiële positie kan ons fonds weer meewerken  aan waardeoverdracht. Dat betekent dat nieuwe werknemers hun pensioen kunnen meenemen naar ons fonds. Als een werknemer al een aanvraag heeft gedaan, nemen we dit verzoek opnieuw in behandeling. Voorwaarde is dat de financiële positie van het andere pensioenfonds ook goed genoeg is.
Checklist ‘Wegwijs in pensioen’
U wilt uw werknemers goed informeren over hun pensioen. Pensioen is immers een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Een goed moment hiervoor is het arbeidsvoorwaardengesprek met nieuwe werknemers. Om u daarbij te helpen, is de werkgeverschecklist ontwikkeld. Op deze checklist staan de belangrijkste (pensioen)acties en pensioeninformatie. Hij sluit naadloos aan op laag 1 van Pensioen 1-2-3. Dat is de wettelijk verplichte startbrief voor nieuwe werknemers. Klik hier voor de checklist.
Hebt u werknemers met een salaris boven de € 54.614?
Dan kunt u ze de excedentregeling van ons fonds aanbieden. Bekijk voor meer informatie de productomschrijving excedentregeling.
Wat kunt u nog van ons verwachten?
Uiteraard houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen van ons fonds. Via onze website en de werkgeversportal vindt u allerlei handige informatie en complete overzichten. In dit schema  staat wanneer u van ons de digitale premienota’s ontvangt. Daarnaast ontvangt u van ons in de loop van dit jaar nog een digitale nieuwsbrief.
Vanaf mei 2018 gelden strengere eisen voor organisaties die gegevens willen verwerken die te herleiden zijn naar een persoon. Dan vervangt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Hiermee wordt de privacy van personen beter beschermd. BPFL mag alleen die persoonsgegevens vragen die nodig zijn om het pensioen te administreren en te berekenen. Een geboortedatum is bijvoorbeeld nodig.
 
Organisaties vragen vaak om allerlei gegevens van hun klanten. Dat is niet altijd nodig en mag ook niet meer altijd. De AVG bevat scherpere regels voor het opslaan, gebruiken en verwerken van persoonsgegevens. BPFL controleert alle gegevens en processen en past deze waar nodig aan. Zo zorgt BPFL voor een goede verwerking van alle persoonsgegevens en dat we voldoen aan de gestelde regels van de AVG. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Lees meer over de AVG  op onze website.
Aanmelden
Is deze e-mail interessant voor iemand die u kent? Stuur deze dan door. Aanmelden voor onze mailings gaat heel eenvoudig.
Reageren?
Wilt u reageren? De redactie stelt uw mening op prijs.
Mail ons
Service
Contact
Disclaimer

Deze nieuwsbrief is verzonden aan