Nieuwsbrief Deelnemers
april 2018
Digitale nieuwsbrief vervangt papieren pensioenkrant
U krijgt hierbij de eerste digitale nieuwsbrief van SPNG! U kunt deze vanaf nu drie keer per jaar verwachten. Zo blijft u op de hoogte van uw pensioen.

In december 2017 kreeg u als actieve deelnemer of gepensioneerde voor het laatst onze papieren pensioenkrant. SPNG informeert u vanaf nu zoveel mogelijk digitaal. Zo sluiten we aan bij de digitale wereld van vandaag. Digitaal is niet alleen sneller en milieuvriendelijker dan via de post, maar ook goedkoper. Zo bewaken we de kosten van ons fonds.

We hebben het e-mailadres gebruikt dat u in Mijn Pensioencijfers hebt doorgegeven. Wilt u deze digitale nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden via de link onderaan deze digitale nieuwsbrief. U kunt zich later altijd weer aanmelden.
Wij gaan netjes om met uw privacy
Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet, de AVG. Doel van deze wet is het verbeteren van de privacy van personen. Dus ook die van u! SPNG houdt zich aan de nieuwe regels.

Ons fonds en onze administrateur verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens van u. Dat doen wij om uw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die wij daarvoor nodig hebben. Wilt u meer informatie hierover? Binnenkort verschijnt een uitgebreide privacyverklaring op onze website.
Uniform Pensioenoverzicht: ga daar maar even voor zitten!
Bouwt u nog pensioen op bij SPNG? Dan hebt u eind maart uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) gekregen. Dat is het pensioenoverzicht dat u jaarlijks van ons ontvangt. Gewoon via de post en dat blijft voorlopig ook zo, omdat dat wettelijk verplicht is.
Lees in pakweg tien minuten:
  • hoe hoog het pensioen is dat u tot nu toe hebt opgebouwd
  • wat uw nabestaanden krijgen, mocht u overlijden
  • of uw pensioen verhoogd wordt
Heeft uw werkgever per 1 januari 2018 andere keuzes gemaakt voor uw pensioen, dan ziet u dat ook op uw UPO. Check of uw gegevens juist zijn en neem contact met ons op als er iets niet klopt.
Hoe hoog wordt uw pensioen?
Wilt u weten hoeveel u krijgt als u straks met pensioen gaat? In Mijn Pensioencijfers vindt u een overzicht van uw pensioen. Deze persoonlijke digitale omgeving op onze website is 24/7 voor u beschikbaar. U logt in met uw Digi-D, de digitale code van de overheid. U ziet hier:
  • hoeveel pensioen u kunt bereiken bij SPNG
  • hoeveel uw nabestaanden krijgen
  • uw AOW
  • uw Uniform Pensioenoverzicht.
Hebt u ook bij andere pensioenfondsen pensioen opgebouwd? Wilt u een totaaloverzicht? Log dan in op Mijnpensioenoverzicht.nl. In dit filmpje praten we u in 2 minuten bij over deze handige pensioenwebsite.
Hoe staat SPNG er voor?
Financieel gaat het niet slecht met SPNG, maar ook niet heel goed. Eind februari 2018 was er een reserve van 4,7%. Dat wordt berekend aan de hand van twee dingen:
  • de beleggingen van SPNG
  • de pensioenen die we tot ver in de toekomst gaan uitbetalen.
De verhouding hiertussen bepaalt de dekkingsgraad. De zogenaamde gecombineerde dekkingsgraad was eind februari 2018 104,7%. Deze is het belangrijkst voor het bestuur. Op basis daarvan worden besluiten genomen. SPNG kent nog drie andere dekkingsgraden.

Op onze website leest u meer over onze actuele financiën. U leest er ook meer over de verschillende dekkingsgraden.
Wanneer wordt uw pensioen uitbetaald?
Bent u met pensioen, dan is de 23ste van elke maand betaaldag voor uw pensioen van SPNG. Tenminste, als dat een door-de-weekse dag is. Op de 23ste staat het pensioen op uw bankrekening. Valt de 23ste een keer in het weekeinde? Dan krijgt u uw pensioen de vrijdag ervoor. Op onze website ziet u de precieze betaaldata van het hele jaar. Ontvangt u pensioen op een buitenlandse rekening? Dan kan het zijn dat uw betaling een paar dagen later op uw rekening staat. Lees meer
Scheiding … en pensioen?!
Gaat u scheiden, dan heeft dat gevolgen voor het pensioen. Speelt dat in uw situatie, laat u dan goed informeren. Als u niets doet, is de helft van het pensioen dat u tijdens uw relatie opbouwde bestemd voor uw ex-partner en moet u zelf dit deel aan uw ex-partner overmaken. U kunt ook andere keuzes maken.

Weet u wat u en uw ex-partner willen afspreken over uw pensioen? Ga dan naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in om dit te regelen. Doe dit binnen 2 jaar nadat u uit elkaar bent gegaan. Verder heeft uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat tot uw scheiding is opgebouwd. Dit wordt uitbetaald wanneer u mocht komen te overlijden.

Deze nieuwsbrief is verzonden aan