Nieuwsbrief Deelnemers
juli 2018
Hoe staat SPNG er financieel voor?
Financieel gaat het niet slecht met SPNG, maar ook niet heel goed. Eind mei 2018 hadden we 4,8% méér aan beleggingen dan strikt nodig is. Dat wordt berekend aan de hand van twee dingen:
  • onze beleggingen
  • de pensioenen die we tot ver in de toekomst gaan uitbetalen
We drukken dat uit in de dekkingsgraad. De dekkingsgraad waarop het bestuur besluiten baseert, was eind mei 104,8%. Op onze website leest u meer over onze actuele financiën.
Meer privacy, ook voor u!
Kreeg u eind mei ook zoveel mailtjes over de bescherming van uw gegevens? Veel organisaties informeerden u, omdat er sinds 25 mei 2018 een nieuwe privacywet is: de AVG. Doel van deze wet is het verbeteren van de privacy van ons allemaal. Dus ook die van u!

SPNG voldoet aan de nieuwe regels. Wij hebben persoonlijke gegevens van u; anders kunnen wij uw pensioen niet verzorgen. Maar wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens die wij daarvoor nodig hebben en wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.

Wilt u meer informatie hierover? Lees dan de uitgebreide privacyverklaring op onze website.
Pensioen na overlijden
Geen favoriet onderwerp, wel belangrijk: hoeveel inkomen heeft uw partner als u mocht overlijden? Het is goed om dat af en toe eens na te gaan.
  • Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt uw partner na uw overlijden automatisch pensioen van SPNG.
  • Woont u samen? Dan krijgt uw partner na uw overlijden dit pensioen alleen als u uw partner bij SPNG aanmeldt.
Woont u samen en wilt u uw partner aanmelden? Of wilt u weten hoe hoog het pensioen voor uw partner is? Log dan in op Mijn Pensioencijfers.

Soms krijgt uw partner na uw overlijden ook een Anw-uitkering van de overheid. De voorwaarden leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.
Elke 23ste: betaaldag
Bent u met pensioen, dan is de 23ste van elke maand betaaldag voor uw pensioen van SPNG. Is dat een keer in het weekeinde? Dan krijgt u uw pensioen de vrijdag ervoor.

Op onze website ziet u de precieze betaaldata van het hele jaar. Ontvangt u pensioen op een buitenlandse rekening? Dan kan het zijn dat uw betaling een paar dagen later op uw rekening staat.

Lees meer 
Uit het jaarverslag
In 2017 ging het financieel steeds iets beter met SPNG. Onze dekkingsgraad steeg van 104,1% naar 104,8%. De beleggingen brachten gemiddeld 3,2% op; dat is meer dan je op een spaarrekening krijgt voor je geld. Veel vrijwillig aangesloten werkgevers hebben hun contract met SPNG verlengd.

Over deze en een aantal andere onderwerpen leest u in het verkort jaarverslag, op onze website. Onder ‘Documenten’ vindt u ook het volledige jaarverslag 2017 van SPNG.

Deze nieuwsbrief is verzonden aan