BPFL: Het laatste nieuws voor werkgevers
November 2018
Voorschotnota wordt premienota
Tot op heden hebt u altijd voorschotnota’s ontvangen van ons fonds. Halverwege november ontvangt u de laatste voorschotnota (over december). Vanaf 2019 sturen wij u premienota’s op basis van actuele gegevens, zoals u die bij ons hebt aangeleverd. Over heel 2018 hebt u van ons wel nog een afrekennota te goed, omdat de voorschotnota’s gebaseerd waren op gegevens van voor de verhuizing. De afrekennota ontvangt u in maart 2019. U krijgt hierover binnenkort meer informatie.

Lees meer
In 2019 nemen wij de informatie uit uw Pensioenaangifte direct mee in de premienota’s.
- Als u maandelijks tijdig uw Pensioenaangifte aanlevert, komen de premienota’s dus overeen met de betreffende maand. 
- Als u uw Pensioenaangifte per periode van 4 weken tijdig aanlevert, komen de premienota’s overeen met de bijhorende periode van 4 weken. In 2019 werken we met maandelijkse premienota’s. Als u per periode van 4 weken aanlevert, zijn er dus 13 periodes op 12 maanden. U ontvangt wel gewoon 12 premienota’s. De laatste premienota over het jaar bevat dan 2 periodes. Houd u daar rekening mee. 
U krijgt hierover binnenkort meer informatie.
Lees meer
Pensioenaangiftes worden verwerkt
Ons fonds is in augustus begonnen met de automatische verwerking van de gegevens die u in 2018 hebt aangeleverd via Pensioenaangifte. Het proces verloopt volgens planning. De inhaalslag hebben we afgelopen maand afgerond. Vanaf deze maand worden de gegevens die u aanlevert elke maand actueel verwerkt. Bent u benieuwd? U ontvangt terugkoppeling over de verwerking via uw account in de werkgeversportal.

Machtiging
In de werkgeversportal kunt u ook een administratiekantoor machtigen. Zowel u als hoofdgebruiker en het gemachtigde administratiekantoor ontvangen dan een terugkoppeling. Meer informatie over Pensioenaangifte vindt u op de website www.mijnpensioenadministratie.nl.
Lees meer
BPFL bestaat 50 jaar
Ons fonds bestaat 50 jaar. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom verschijnt er op 1 november een speciale uitgave van de J’ouw Dag. Met aandacht voor vroeger, nu én een blik in de toekomst van onze branche. Het digitale magazine wordt voor de gelegenheid ook op papier uitgegeven. U ontvangt ook enkele exemplaren om te delen met uw werknemers. Samen met u zorgen we graag nog lange tijd voor een goed pensioen voor uw werknemers.
Lees de J'ouw Dag
Hoeveel pensioen hebben uw werknemers al opgebouwd?
Op onze website is een beveiligde omgeving ingericht, Mijn Pensioencijfers. Uw werknemers kunnen hier inloggen met hun DigiD. In Mijn Pensioencijfers kunnen ze online hun zaken regelen met ons fonds. Verder staat hier het meest recente Uniform Pensioenoverzicht van uw werknemers. In november zijn in Mijn Pensioencijfers ook alle actuele gegevens geladen, zodat uw werknemers hun pensioencijfers zien in bedragen voorzien van een tijdlijn en handige tools voor meer pensioeninzicht. Wil een werknemer weten hoe zijn pensioen ervoor staat? Dan kan hij het beste inloggen via onze website www.bpfl.nl.
Omrekening pensioen naar 68 jaar
Uw werknemers hebben begin september 2018 van ons fonds een brief gekregen. Hierin staat een overzicht van hun pensioen per 1 januari 2018. Dit pensioen gaat uit van de nieuwe pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. In de brief lezen uw werknemers wat dit betekent voor hun pensioen. Informatie over de omrekening naar 68 jaar staat op onze website. Daar lezen uw werknemers ook meer over hoe ze hun pensioen op hun AOW-leeftijd kunnen laten ingaan of nog eerder.
Financiële positie grotendeels ongewijzigd
De afgelopen maanden is de financiële positie van ons fonds niet veel gewijzigd. De beleidsdekkingsgraad ligt al maanden net boven de 104%. Eind september was het percentage 104,2%. We hebben te weinig financiële buffers. Deze buffers vullen we aan. Hoe, dat staat in ons herstelplan.
Risicobereidheidsonderzoek: werknemers willen zekerheid
Wat vinden uw werknemers van ons fonds? We hebben het aan werknemers gevraagd in ons risicobereidheidsonderzoek. Van ons fonds willen werknemers het liefste zekerheid, een voorspelbaar pensioen dat zorgt voor een stabiele toekomst. Werknemers willen graag na hun pensioen blijven leven zoals ze dat nu ook doen. Gepensioneerden zijn bereid om meer risico te lopen als dat betekent dat de kans op een hoger pensioen ook groter wordt.
Lees meer
Aanmelden
Is deze e-mail interessant voor iemand die u kent? Stuur deze dan door. Aanmelden voor onze mailings gaat heel eenvoudig.
Reageren?
Wilt u reageren? De redactie stelt uw mening op prijs.
Mail ons
Service
Contact
Disclaimer
Privacyverklaring

Deze nieuwsbrief is verzonden aan