Nieuwsbrief Werkgevers
november 2018
Premie 2019 bekend
Het bestuur heeft op 23 oktober besloten dat de pensioenpremie voor 2019 iets moet stijgen. U bent hierover met een brief geïnformeerd. De nog steeds extreem lage rente is hiervan de oorzaak.
  • Werkgevers die horen bij de HEGRO betalen de doorsneepremie. Deze stijgt van 25,2% naar 25,9%.
  • Voor de vrijwillig aangesloten werkgevers stijgt de feitelijke pensioenpremie met gemiddeld 2,5%.
Het is voor het eerst sinds 2016 dat de premie stijgt. Blijft de rente laag of daalt deze nog verder, dan zal de premie de komende jaren verder stijgen. Andersom kan de premie dalen als de rente stijgt
eHerkenning komt eraan!
eHerkenning is voor bedrijven wat voor burgers DigiD is. Met eHerkenning kunnen bedrijven veilig inloggen bij ruim 350 overheids- en non-profitorganisaties, zoals de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en het UWV.

Ook SPNG sluit zich aan bij eHerkenning. Met eHerkenning kunt u straks inloggen op de werkgeversportal van AZL. De mogelijkheid om met eHerkenning in te loggen is per 1 januari 2019 beschikbaar. Lees meer
Pensioen verdelen na scheiding
Gaat één van uw werknemers scheiden? Aan pensioen wordt dan niet snel gedacht, maar de gevolgen voor het pensioen kunnen ingrijpend zijn. De ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens de relatie is opgebouwd én op het partnerpensioen dat in die tijd is opgebouwd.

In de digitale nieuwsbrief die werknemers de komende dagen krijgen, komt dit onderwerp terug. Misschien krijgt u er vragen over. U kunt dan dit leaflet uitprinten en meegeven of downloaden en mailen.
Hoe staat SPNG er financieel voor?
De financiële situatie van ons fonds is vrij stabiel. De beleidsdekkingsgraad van september 2018 komt uit op 104,8%. De maand ervoor was dat 104,7%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen. SPNG kent nog drie andere dekkingsgraden.

Op onze website leest u meer over onze actuele financiën en de verschillende dekkingsgraden.
Wat vinden uw werknemers van de communicatie van SPNG?
Dat willen we heel graag weten! Daarom vragen wij hen volgende week om hierover wat vragen te beantwoorden. Digitaal en zonder inloggen, dus dat gaat best makkelijk. Als zij er een minuutje of vijf voor vrij willen maken, dan vinden we dat erg fijn! Zij krijgen hiervoor een aparte e-mail. U bent hierbij alvast op de hoogte!

Deze nieuwsbrief is verzonden aan