Nieuwsbrief deelnemers
december 2018
Uw pensioen wordt verhoogd met 0,67%
Het bestuur van SPT heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2019 met 0,67% te verhogen. Dit geldt voor zowel de opgebouwde pensioenaanspraken als de pensioenen die zijn ingegaan.

Lees meer...
Deelnemerspanel is gestart, maar zoekt nog leden
Inmiddels hebben zich 10 deelnemers aangemeld voor ons deelnemerspanel. Deze panelleden zijn in oktober officieel van start gegaan. Via een online vragenlijst gaven zij hun mening over verschillende vormen van communicatie. 

We zijn nog op zoek naar nieuwe leden voor het deelnemerspanel. Het plan is om volgend jaar 4 keer een beroep te doen op het panel. Wij stellen het zeer op prijs als er met ons meegedacht wordt. Bent u bereid om ons te helpen bij het verbeteren van de communicatie? Meld u dan aan!

Lees meer...
Vacature nieuw lid Verantwoordingsorgaan
In het Verantwoordingsorgaan van SPT is een vacature ontstaan voor een 5e lid. Bent u geïnteresseerd in deze functie? Meld u dan nu aan!

Lees meer...
ALM-studie wijst uit: risico en zekerheid in balans
In opdracht van SPT heeft Sprenkels & Verschuren in 2018 een ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd. Hierbij werd onderzocht of het huidige beleidskader van SPT nog aansluit bij de doelstellingen en risicohouding van het fonds. 

Balans tussen risico en zekerheid 
Doel van de studie was om meer inzicht te krijgen in de balans tussen risico en zekerheid. Hierbij werd onder meer gekeken naar de verwachte verhoging van de pensioenen en de kans op het verlagen van de pensioenen. Verder werd uitgebreid stilgestaan bij de pensioenuitkomsten bij verschillende economische scenario’s. Aan de hand hiervan is beoordeeld of het beleidskader en het beleggingsbeleid nog steeds aansluiten bij de doelstellingen van SPT.

De belangrijkste conclusie van de ALM-studie is dat het huidige beleidskader op hoofdlijnen nog steeds voldoet.

Lees meer...
Concept verslag Algemene Vergadering staat online
De Algemene Vergadering van Deelnemers vond dit jaar plaats op dinsdag 26 juni. Ongeveer 40 aanwezigen waren naar de Jaarbeurs in Utrecht gekomen om deze vergadering bij te wonen. Het concept verslag van de vergadering is beschikbaar op onze website.

Lees meer...
Interessant voor collega’s?
Is deze nieuwsbrief ook interessant voor collega’s? Stuur deze dan door, zodat zij zich kunnen aanmelden.

Deze nieuwsbrief is verzonden aan