Nieuwsbrief Deelnemers
December 2018
Terugkoppeling bijeenkomst over toekomst fonds
Het bestuur denkt na over de toekomst van het fonds. Wij vinden het belangrijk om u goed te informeren en u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Maandag 10 december is de volledige werkgroep weer bijeen gekomen om het advies van de Technische Commissie te bespreken en de verder te onderzoeken opties vast te stellen. Daarnaast hebben alle partijen hun belangrijkste voorwaarden in de groep gedeeld zodat deze meegenomen en bewaakt zullen worden in de verdere studie. Lees verder
Wijzigingen in het bestuur
Er heeft een verschuiving binnen het bestuur plaatsgevonden. Ton Keetlaer is per 1 november bestuurslid namens de pensioengerechtigden. Dat betekent dat hij niet meer als vertegenwoordiger van de actieve deelnemers van Forbo Flooring in het bestuur zitting heeft. Daarmee komt een vacature vrij voor een plek in het bestuur namens de actieve deelnemers van Forbo Flooring. Inmiddels heeft Fred Heil (tot 1 november 2018 voorzitter van het VO) zich kandidaat gesteld voor deze functie en hij is als aspirant-bestuurslid aanwezig bij de bestuursvergaderingen.
Wijzigingen in het VO
Doordat Fred Heil zich kandidaat heeft gesteld voor een zetel in het bestuur, heeft hij zijn functie als voorzitter van het Verantwoordingsorgaan (VO) moeten neerleggen. Binnen het VO is Dirk Breeuwer als nieuwe voorzitter gekozen en heeft zich een verschuiving in de zetelverdeling voorgedaan. Op onze website vindt u de volledige samenstelling en zetelverdeling van het VO.
Uw pensioen wordt niet verhoogd
De prijzen stijgen met de jaren. Wij proberen daarom elk jaar de pensioenen te verhogen, zodat uw pensioen zijn waarde houdt. Dat kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Dat is helaas niet het geval. Daarom wordt uw pensioen per 1 januari 2019 niet verhoogd. Wij verwachten dat wij uw pensioen de komende jaren ook niet kunnen verhogen.

Als onze financiële situatie onvoldoende blijft, bestaat de kans dat wij uw pensioen zelfs moeten verlagen. Op dit moment is dat gelukkig niet nodig. Uw pensioen wordt alleen verlaagd als er geen andere oplossing is om de financiële situatie van ons fonds te verbeteren.

Meer informatie over onze financiële situatie en het herstelplan vindt u op onze website.

Deze nieuwsbrief is verzonden aan