BPFL: Het laatste nieuws voor werkgevers
december 2018
Premie en opbouw wijzigen per 1 januari 2019, franchise blijft gelijk
De rente is laag. Daardoor zijn de pensioenen op dit moment extra duur. We moeten meer geld opzij zetten om voor iedereen een goed pensioen te regelen. De premie is niet voldoende om nieuwe pensioenopbouw van te betalen. Sociale partners hebben daarom de volgende besluiten genomen:

Premie stijgt
De pensioenpremie die u en uw werknemers betalen stijgt van 20,0% naar 20,6%. Hierdoor stijgen (bij een gelijkblijvend salaris) de bedragen op uw premienota. Uw deel stijgt van 14,23% naar 14,66%. Uw werknemer draagt de overige 5,94% af. (Dat was in 2018 nog 5,77%.) Voor werkgevers en deelnemers aangesloten bij de voormalige Stichting Coop Pensioenfonds geldt een andere verdeling. (zie Pensioenreglement, art. 42)

Opbouw daalt
De opbouw wordt verlaagd van 1,875% naar 1,768%. Dat betekent dat uw werknemers in 2019 (bij een gelijkblijvend salaris) iets minder pensioen opbouwen dan in 2018.

Franchise wijzigt niet
De franchise van de basisregeling gaat niet omhoog. Deze blijft € 15.035 in 2019. Dat betekent dat bij gelijkblijvend salaris de grondslag niet wijzigt waarover de premie en opbouw worden berekend. Dit compenseert (voor een deel) de verlaging van de opbouw, omdat de franchise dit jaar normaal gesproken met 2,1% gestegen zou zijn conform de algemene CAO-verhogingen. Na 2019 wordt de gebruikelijke systematiek weer gehanteerd.

Dit is geen fijn bericht. Toch is het nodig. Want als het even kan, willen we voorkomen dat we de pensioenen straks moeten verlagen. Uw werknemers ontvangen eind januari een brief van ons fonds over deze wijzigingen. We houden u op de hoogte.
Lees meer
Het bestuur van ons fonds heeft besloten om per 1 januari 2019 de opgebouwde pensioenen van uw (oud-)werknemers niet te verhogen. Onze financiële positie is niet goed genoeg. Dat is te zien aan de beleidsdekkingsgraad. Deze moet voor een verhoging minimaal 110% zijn. Eind november was deze nog 103,9%.

Verwachtingen
We verwachten dat een verhoging ook de komende jaren niet mogelijk zal zijn. Dat betekent dat de opgebouwde pensioenen van uw (oud-)werknemers niet meegroeien met de prijsstijgingen en de uitkeringen van gepensioneerden ongewijzigd blijven. De beleidsdekkingsgraad moet in 2021 minimaal 104,7% zijn en in de toekomst ruim 122%. Dit halen we alleen als we goede rendementen halen op onze beleggingen en als de rente gaat stijgen. Het ziet er niet naar uit dat de rente op korte termijn gaat stijgen.

Sommige werknemers hebben tot 2017 ook pensioen opgebouwd bij het voormalige Stichting Coop Pensioenfonds. Voor dit ‘oude’ pensioen zijn andere afspraken gemaakt rondom de verhoging.
Overige wijzigingen per 1 januari 2019
Alle nieuwe kerncijfers per 1 januari 2019 vindt u terug in dit document Kerncijfers. In de werkgeversportal verschijnt in januari een brochure met alle belangrijke data voor u op een rij.
Uw nota in 2019
In 2019 verwerken wij de informatie uit uw Pensioenaangifte elke maand direct in de premienota’s. U ontvangt dus geen voorschotnota´s meer maar een afrekennota op basis van actuele gegevens. Als u maandelijks tijdig uw Pensioenaangifte aanlevert, komen de premienota’s dus overeen met uw aangifte over de betreffende maand. Als u uw Pensioenaangifte per periode van 4 weken tijdig aanlevert, komen de premienota’s overeen met de bijhorende periode van 4 weken. U hebt dan dus 13 periodes die betrekking hebben op 12 maanden. U ontvangt 12 premienota’s. De laatste premienota over het jaar bevat dan 2 periodes van 4 weken. Houd daar rekening mee.
Lees meer
Wij werken zoveel mogelijk digitaal
En dat gaat niet zonder e-mailadressen. Wij verzoeken u om uw werknemers te stimuleren om hun privé e-mailadres aan ons door te geven. Zo kunnen wij hem of haar sneller, goedkoper en beter informeren. Doorgeven kan eenvoudig door in te loggen op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van onze website www.bpfl.nl. Daar vindt uw werknemer meteen allerlei actuele informatie over zijn pensioen, formulieren om zaken rechtstreeks online met ons fonds te regelen en handige tools voor meer pensioeninzicht.
Handig: automatische incasso
Automatische incasso is gemakkelijk en u betaalt altijd op tijd. Wilt u een machtiging voor automatische incasso aan AZL afgeven? Download op onze website het formulier Doorlopende machtiging, vul het in en stuur het ondertekend naar ons per post. Bent u ook aangesloten bij het Sociaal fonds, dan moet u daarvoor een aparte machtiging afgeven. Dit formulier vraagt u aan via sf-levensmiddelenbedrijf@azl.eu.
Aanmelden
Is deze e-mail interessant voor iemand die u kent? Stuur deze dan door. Aanmelden voor onze mailings gaat heel eenvoudig.
Reageren?
Wilt u reageren? De redactie stelt uw mening op prijs.
Mail ons
Service
Contact
Disclaimer
Privacyverklaring

Deze nieuwsbrief is verzonden aan