Nieuwsbrief Werkgevers
Februari 2019
Verzekerd deel pensioen verhoogd
De pensioenen die vóór 2013 opgebouwd zijn in de verzekerde regeling stijgen per 1 januari 2019 met 0,46%. Dat heeft het bestuur op 12 december 2018 besloten. De pensioengerechtigden die het betreft zijn geïnformeerd via de toelichting die ze bij de jaaropgave hebben ontvangen. De pensioenen in eigen beheer (opgebouwd vanaf 2013) zijn per 1 januari 2019 niet verhoogd.

Actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden die het betreft en van wie wij een e-mailadres hebben, lezen hierover in hun digitale nieuwsbrief. Deze versturen we over enkele dagen
Drie dingen die u moet weten over het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) in 2019
  1. Uw werknemers krijgen hun UPO in maart 2019. Zo zijn zij meteen op de hoogte van de keuzes die u als werkgever voor 2019 hebt gemaakt.
     
  2. Hebben uw werknemers ook vóór 2013 pensioen opgebouwd bij SPNG? Dan is de verhoging van hun pensioen in het UPO van maart 2019 verwerkt.  
     
  3. Uw voormalige werknemers kunnen medio oktober 2019 hun UPO inzien in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers. Vanaf nu maken we elk jaar een nieuwe versie. Dat komt door nieuwe Europese regels. Eens in de 5 jaar sturen wij hen het UPO ook toe.
Alle gegevens voor 2019 op een rij
Alle gegevens die u voor het pensioen bij SPNG nodig hebt in 2019, hebben wij voor u verzameld in de werkgeversbrochure. U leest hierin niet alleen de hoogte van de premie en de franchise, maar ook wanneer u een premienota kunt verwachten.
In deeltijd met pensioen!
Wil één van uw oudere werknemers misschien minder gaan werken? Hij kan zijn deeltijd-salaris aanvullen met pensioen. Hij laat dan zijn pensioen alvast voor een deel ingaan.

In de digitale nieuwsbrief die werknemers de komende dagen krijgen, komt dit onderwerp terug. Misschien krijgt u er vragen over. U kunt dan dit leaflet printen en meegeven of downloaden en mailen.
Welke gegevens levert u aan?
Wij vragen u ieder jaar de volgende gegevens van uw werknemers bij ons aan te leveren: de bruto fulltime jaarsalarissen, de in- en de uitdiensttredingen en tussentijdse wijzigingen van bijvoorbeeld het deeltijdpercentage. U doet dat via de werkgeversportal.
Hoe staat SPNG er financieel voor?
De financiële situatie van ons fonds is stabiel. De beleidsdekkingsgraad van november 2018 komt uit op 104,8%. De maand ervoor was dat 104,7%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen. SPNG kent nog drie andere dekkingsgraden.

Op onze website leest u meer over onze actuele financiële situatie en de verschillende dekkingsgraden.

Deze nieuwsbrief is verzonden aan