Nieuwsbrief Deelnemers
Februari 2019
Pensioen verzekerd deel per 1 januari 2019 verhoogd
Hebt u bij SPNG pensioen opgebouwd vóór 2013? Per 1 januari 2019 wordt dat pensioen verhoogd met 0,46%. Pensioen dat vanaf 2013 is opgebouwd, wordt níet verhoogd.
  • Ontvangt u pensioen van SPNG en geldt de verhoging voor u? De verhoging geldt vanaf 1 januari en is vanaf februari in de betaling van uw pensioen verwerkt. U krijgt dan ook een kleine nabetaling over januari.
  • Bouwt u nog pensioen op bij SPNG en geldt de verhoging voor u? In maart 2019 krijgt u een nieuw Uniform Pensioenoverzicht. Hierin is de verhoging dan verwerkt.
  • Werkt u nu niet, of werkt u ergens anders en bouwt u geen pensioen meer op bij SPNG? Geldt de verhoging wel voor u? Dan zijn de verhoogde pensioenbedragen vanaf medio mei zichtbaar als u inlogt in Mijn Pensioencijfers.
Veiliger inloggen?
U houdt uw pensioengegevens graag voor uzelf. Om dat zo te houden, logt u sinds 1 januari 2019 op een andere manier in op Mijn Pensioencijfers. Dit is veiliger. Meer weten
Hoe staat SPNG er financieel voor?
De financiële situatie van ons fonds is stabiel. Al enige maanden heeft het fonds ongeveer 4,8% méér beleggingen dan we aan pensioen moeten betalen. Dat wordt berekend aan de hand van twee dingen:
  • onze beleggingen (aandelen, obligaties e.d.)
  • de pensioenen die we tot ver in de toekomst gaan uitbetalen.
We drukken dat uit in de dekkingsgraad. De dekkingsgraad waarop het bestuur besluiten baseert, was eind november 2018 104,8%. Op onze website leest u meer over onze actuele financiële situatie.
Gaat u het dit jaar eens helemaal anders doen?
Hebt u zich voorgenomen dit jaar eens goed naar uw pensioen te kijken? Dan hebben we goed nieuws: dat kan elke dag van de week en elk uur van de dag! Ook vandaag kunt u een kwartier nemen om in te loggen op Mijn Pensioencijfers.

U ziet snel hoeveel pensioen u straks kunt verwachten. En wilt u weten of dat genoeg is om van te leven zoals u wilt? Klik dan door naar de Pensioenschets. Gemakkelijk en online.
In deeltijd met pensioen?
Op latere leeftijd minder werken klinkt leuk, maar kunt u het betalen? Met het deeltijd pensioen van SPNG misschien wel! Het salaris dat u krijgt voor het deel van de week dat u blijft werken, vult SPNG dan aan met pensioen.

Wilt u hier meer over weten? Mail ons dan gerust!
Elke 23ste: betaaldag
Bent u met pensioen, dan is de 23ste van elke maand betaaldag voor uw pensioen van SPNG. Is dat een keer in het weekeinde? Dan krijgt u uw pensioen de vrijdag ervoor.

Op onze website ziet u de precieze betaaldata van het hele jaar. Ontvangt u pensioen op een buitenlandse rekening? Dan kan het zijn dat uw betaling een paar dagen later op uw rekening staat. Lees meer...

Deze nieuwsbrief is verzonden aan