Nieuwsbrief Werkgevers
februari 2019
Uw eindafrekening over 2018 komt eraan!
Begin maart ontvangt u van ons een eindafrekening over het hele jaar 2018. Deze eindafrekening vormt de afsluiting van het jaar 2018.
Procedure in 2018
In 2018 hebben wij u elke maand een voorschotnota gestuurd voor de basisregeling. Zoals we u eerder hebben laten weten was die nota gebaseerd op de gegevens die bekend waren op 31 december 2017. Bij deze nieuwe berekening werd al rekening gehouden met de nieuwe premiepercentages, maar nog niet met de verlaagde franchise. Ook de aangeleverde mutaties in de loop van 2018 moesten nog worden aangepast. (Alleen op speciaal verzoek zijn voor sommige werkgevers voorschotten aangepast.) 
Positief of negatief
Nu de wijzigingen van 2018 verwerkt zijn, hebben wij berekend wat u over 2018 hád moeten betalen en wat u hébt betaald. U ziet het definitieve premiebedrag met de gegevens in de administratie, het bedrag dat al gefactureerd is en het bedrag dat moet worden verrekend. Dat betekent dat sommige werkgevers moeten bijbetalen en anderen een bedrag terugkrijgen. Afhankelijk van uw situatie kan het verschil tussen wat u over 2018 hád moeten betalen en wat u betaald hébt, best groot zijn.
Correcties mogelijk
Hebt u alle wijzigingen doorgegeven? Dan is de eindafrekening compleet. Is dit niet het geval? Bijvoorbeeld omdat er maanden ontbreken in Pensioenaangifte. Dan is de eindafrekening niet compleet. Dit kan onterecht leiden tot een bedrag dat u terugkrijgt. Als dit bij u het geval is, betalen wij dit bedrag nog niet aan u terug. Zodra u de ontbrekende gegevens hebt aangeleverd, berekenen wij wat u nog moet betalen. U ontvangt dan niet opnieuw een eindafrekening. Het resultaat van deze berekening ziet u terug op de eerstvolgende premienota.
Premienota januari volgt snel
De premienota over de maand januari 2019 ontvangt u snel na de eindafrekening over 2018. Eventuele correcties op de eindafrekening die u aan ons doorgeeft, zijn in de premienota over januari 2019 nog niet verwerkt.
Meer informatie 
Dat u hierover straks vragen hebt, kunnen wij ons goed voorstellen. In de werkgeversportal vindt u de specificatie van de eindafrekening. Hebt u hierover vragen, dan kan uw administratiekantoor u wellicht helpen. Ook komt er informatie beschikbaar op onze website. Als u er niet uitkomt, kunt u ook contact met ons opnemen. Wij helpen u graag!
Betaal op tijd, voorkom kosten
Hebt u een nota over 2018 te laat betaald? Dan wordt daarover geen rente in rekening gebracht. Maar dit gaat veranderen. Als u van ons een premienota ontvangt, vragen wij u om binnen twee weken te betalen. Werkgevers die dit niet doen, ontvangen het verzoek om dit alsnog te doen.
Vanaf 1 januari 2019 brengt ons fonds de wettelijke rente in rekening als u te laat betaalt. Deze zogeheten rentenota versturen we twee keer per jaar. Betaalt u te laat in maart? Dan krijgt u deze rentenota op zijn vroegst vanaf 1 juli.
Wilt u hier geen omkijken naar? Maak dan gebruik van onze automatische incasso. U regelt dit snel en eenvoudig via het machtigingsformulier op de werkgeversportal. Is automatische incasso niets voor u, zorg er dan voor dat u betaalt vóór de vervaldatum. Zo voorkomt u onnodig kosten.
Wanneer ontvangt u in 2019 nota’s?
Vanaf maart 2019 ontvangt u maandelijks een afrekennota gebaseerd op de door u aangeleverde gegevens. Uw premienota is hierdoor altijd actueel.
  • Als u maandelijks tijdig uw Pensioenaangifte aanlevert, komen de premienota’s geheel overeen met de aangeleverde gegevens van de betreffende maand. U ontvangt dan in maart de nota over januari, in april de nota over februari, etc.
  • Als u uw Pensioenaangifte per 4 weken tijdig aanlevert, komen de premienota’s overeen met de bijhorende periode van 4 weken. De laatste 2 periodes worden dan samen verwerkt in de laatste premienota.
Op onze website vindt u een detailoverzicht met alle belangrijke data.
Aanmelden
Is deze e-mail interessant voor iemand die u kent? Stuur deze dan door. Aanmelden voor onze mailings gaat heel eenvoudig.
Reageren?
Wilt u reageren? De redactie stelt uw mening op prijs.
Mail ons
Service
Contact
Disclaimer
Privacyverklaring

Deze nieuwsbrief is verzonden aan