BPFL: het laatste nieuws voor werkgevers
december 2019
Waarschijnlijk geen verlaging, maar ook geen verhoging
De pensioenen van uw werknemers bij ons fonds gaan in 2020 waarschijnlijk niet omlaag. Dit najaar leek het erop dat wij deze maatregel moesten nemen om weer financieel gezond te kunnen worden. De regering heeft besloten dat pensioenfondsen meer tijd krijgen om te herstellen. Is de actuele dekkingsgraad op 31 december hoger dan 90%? Dan hoeven we de pensioenen niet te verlagen. Eind november was onze actuele dekkingsgraad 93,2%.
Nu geen verlaging van de pensioenen betekent helaas niet dat onze financiële positie nu voldoende is. Een verhoging van de pensioenen is daarom helaas niet mogelijk per 1 januari 2020.


Sommige werknemers hebben tot 2017 ook pensioen opgebouwd bij het voormalige Stichting Coop Pensioenfonds. Voor dit deel van hun pensioen zijn andere afspraken gemaakt rondom de verhoging.


Kerncijfers 2020
Elk jaar actualiseert het bestuur de kerncijfers voor de pensioenopbouw. Op onze website vindt u in één document alle nieuwe kerncijfers die gelden vanaf 1 januari 2020. De franchise is gewijzigd van € 15.035 in 2019 naar € 15.261 in 2020. De premie en de opbouw wijzigen niet.
Wijzigingen in uw pensioenaangifte
In 2020 verandert de manier waarop u bij ons fonds uw pensioenaangifte doet. Wij stappen per 1 januari over van Pensioenaangifte op Uniforme Pensioen Aangifte, ook wel: UPA.
  • Hebt u een administratiekantoor die uw salarissen verwerkt en de pensioenaangifte voor u regelt? Dan hoeft u niets te doen. Wij hebben uw administratiekantoor geïnformeerd.
  • Wisselt u van administratiekantoor en gaat een andere organisatie uw pensioenaangifte doen? Meld dit zo snel mogelijk aan ons. Dan zorgen wij ervoor dat deze nieuwe organisatie op de hoogte is.
  • Doet u zelf de pensioenaangifte? Dan hebt u van ons bericht gehad over de wijzigingen. Hebt u hierover vragen? Neem dan contact met ons op. 
Lees verder
Maak het uzelf makkelijk met automatische incasso
Betaal op tijd, voorkom kosten! Gebruik daarvoor de automatische incasso. Dan hebt u geen omkijken naar het betalen van uw pensioenpremie. Het formulier voor de automatische incasso kunt u downloaden in de werkgeversportal. Betaalt u te laat? Dan brengt ons fonds rente in rekening.
Ons fonds communiceert digitaal
Daarvoor verzamelen we privé e-mailadressen van onze deelnemers, uw werknemers dus. U kunt ons daarbij helpen door het persoonlijke e-mailadres van uw werknemers aan ons door te geven. Begin 2020 ontvangt u van ons informatie over hoe u dat het beste kunt doen.
Premiefacturatie bij aanlevering per 4 weken
U ontvangt elke maand een afrekennota gebaseerd op de door u aangeleverde gegevens.

- Als u uw Pensioenaangifte per 4 weken tijdig aanlevert, komen de premienota’s overeen met de bijhorende periode van 4 weken. Er zijn in een jaar 13 periodes van 4 weken. De laatste 2 periodes worden dit jaar samen verwerkt in de laatste premienota over 2019. Deze premienota ontvangt u medio februari.

- Als u maandelijks tijdig uw Pensioenaangifte aanlevert, komen de premienota’s geheel overeen met de aangeleverde gegevens van de betreffende maand.  Meer informatie
Aanmelden
Is deze e-mail interessant voor iemand die u kent? Stuur deze dan door. Aanmelden voor onze mailings gaat heel eenvoudig.
Reageren?
Wilt u reageren? De redactie stelt uw mening op prijs.
Mail ons
Service
Contact
Disclaimer
Privacyverklaring

Deze nieuwsbrief is verzonden aan