Nieuwsbrief Werkgevers
Januari 2020
Hoe staan we ervoor?
Pensioenfondsen hebben veel last van de (extreem) lage rente. Dat geldt ook voor SPNG. Door de lage rente moeten wij meer geld opzij zetten om in de (verre) toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Daardoor is onze beleidsdekkingsgraad in 2019 gedaald. Eind december 2019 was de beleidsdekkingsgraad 102,9%. Een jaar ervoor was dat 104,8%. Elke maand publiceren we onze actuele financiële positie op onze website.

Met de huidige financiële positie hoeven we de pensioenen in 2020 niet te verlagen. Daarentegen kunnen we de pensioenen ook niet verhogen.
Onze pensioenregeling in 2020
Premie en opbouw 2020
Eind november hebt u een brief ontvangen van ons fonds over de premie en opbouwpercentage in 2020. In de brief staat uitleg over de nieuwe premie en de keuzemogelijkheden voor u als werkgever. Tot 31 januari kunt u het opbouwpercentage voor uw werknemers nog aanpassen. Eind maart ontvangen uw werknemers persoonlijk bericht over de wijzigingen, samen met hun UPO.

Kerncijfers 2020
De kerncijfers voor 2020 zijn bekend. Kijk op onze website voor een compleet overzicht.
U kunt een rekening krijgen voor waardeoverdracht
Als een oud-werknemer via een nieuwe werkgever pensioen gaat opbouwen, mag hij het pensioen dat hij bij ons fonds heeft opgebouwd meenemen naar zijn nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. Daar kan met ingang van 2020 een aanvullende bijdrage aan verbonden zijn voor u als de werkgever.

Tot nu toe nam SPNG deze bijdrage voor zijn rekening en hoefde u als werkgever niets bij te betalen. Helaas kunnen we dat door de lage rente niet langer volhouden. Het bestuur vindt het niet langer evenwichtig om deze bijdrage te betalen. Doen we dat wel, dan heeft dit een grote negatieve invloed op onze financiële positie en daarmee op het pensioen van uw werknemers. Alle achterblijvende werkgevers en deelnemers betalen dan voor uw oud-werknemer.

Als er daadwerkelijk een aanvullende bijdrage verbonden is aan de betreffende waardeoverdracht, dan brengen wij u dit vanaf 2020 in rekening. Deze wijziging staat in het aangepaste uitvoeringsreglement 2013 zoals geldend per 1 januari 2020.
  Lees verder
Uw werknemers krijgen ook informatie digitaal
Uw werknemers krijgen over enkele dagen ook een digitale nieuwsbrief. U kunt zich voorbereiden op eventuele vragen. De nieuwsbrief voor werknemers is nu via deze link voor u beschikbaar. Later publiceren we beide nieuwsbrieven ook op de Documentenpagina van de website.
Wat als het mee- of tegenzet?
Sinds begin oktober zien uw werknemers op mijnpensioenoverzicht.nl een inschatting van verschillende scenario’s. Met deze inschatting krijgen ze meer inzicht in de hoogte van hun pensioen als het langere tijd economisch goed of juist slecht gaat. Vanaf 2020 zien uw werknemers ook een inschatting van verschillende scenario’s op hun Uniform Pensioenoverzicht (UPO). De scenario’s hebben alleen betrekking op het pensioen van ons fonds.
Kijk voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen op onze website.

Deze nieuwsbrief is verzonden aan