Nieuwsbrief
Januari 2020
Hoe staan we ervoor?
Wij publiceren elke maand onze actuele financiële positie op onze website. Eind december 2019 was de beleidsdekkingsgraad 102,9%. Een jaar ervoor was dat 104,8%. De beleidsdekkingsgraad is het afgelopen jaar gedaald. Dat komt met name door de lage rente.
Het bestuur van SPNG neemt jaarlijks een besluit over het verhogen van de pensioenen (indexeren). Met de huidige financiële situatie kan ons fonds de pensioenen niet verhogen. Daarentegen hoeven we de pensioenen ook niet te verlagen.
Uw pensioen van SPNG in 2020
De huidige lage rente maakt pensioen duur. Daarom nemen we nu maatregelen om onze financiële positie te versterken. Het bestuur heeft besloten om per 1 januari 2020 de premie te verhogen en het standaard opbouwpercentage te verlagen. Wat dit precies voor u betekent hangt af van de keuzes die uw werkgever heeft gemaakt. Vóór 1 april 2020 krijgt u uw persoonlijke pensioenoverzicht (UPO). Daarin leest u ook hoe deze aanpassingen precies voor u uitpakken.
Nieuwe baan? Wij blijven uw pensioen beheren.
Werkt u niet meer bij een werkgever die bij SPNG aangesloten is, dan stopt de opbouw van uw pensioen bij ons fonds. Wat u opgebouwd hebt, blijft bij ons achter. Gaat u ergens anders werken en bouwt u via die baan ook pensioen op? Dan hebt u de mogelijkheid om het pensioen dat u bij SPNG hebt opgebouwd mee te nemen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dit heet waardeoverdracht.

Hebt u bij SPNG pensioen opgebouwd vóór 2013? Dan valt dit onder het verzekerd deel. Het is de vraag of een waardeoverdracht in dit geval voor u aantrekkelijk is. De pensioenuitkering die u uit het verzekerd deel ontvangt is namelijk gegarandeerd door de verzekeringsmaatschappijen. Dit betekent dat dit pensioen niet door de verzekeringsmaatschappij kan worden verlaagd als het financieel tegen zit. Bij een waardeoverdracht komt deze uitkeringsgarantie van de verzekeringsmaatschappij voor u te vervallen. Als uw pensioen opnieuw bij een verzekeringsmaatschappij wordt ondergebracht hebt u wel weer een garantie. Het bedrag wordt dan wel lager, omdat verzekeren door de lage rente nu veel duurder is dan vóór 2013. Het is belangrijk dat u zich hiervan bewust bent en dit afweegt tegen bijvoorbeeld het voordeel van al het pensioen bij één uitvoerder.

Het kan ook zijn dat SPNG bij een waardeoverdracht een aanvullende bijdrage vraagt aan uw oud-werkgever. Onder bepaalde voorwaarden mag de oud-werkgever de waardeoverdracht tegenhouden. Kijk voor meer informatie op onze website.

 
Hoe zit het met uw pensioenwensen?
Hoe hoog is uw pensioen als u bijvoorbeeld een jaar eerder met pensioen wilt gaan? Is dat voldoende om uw plannen te verwezenlijken? Of u straks voldoende inkomen hebt, is natuurlijk heel persoonlijk. Woonwensen en andere vaste lasten verschillen per persoon. Met onze handige online tool Pensioenschets krijgt u alvast een beeld van uw toekomstige budget. De Pensioenschets rekent namelijk met uw eigen pensioencijfers. Uw (toekomstige) lasten vult u zelf in. Nieuwsgierig? Neem een kijkje hoe de Pensioenschets werkt. Maar u kunt ook direct naar de Pensioenschets gaan via de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van onze website. Log in en klik op Is dat voldoende? Behalve een kwartiertje van uw tijd, kost het u niets.
Wat als het mee- of tegenzit?
Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u sinds oktober 2019 een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Dat is een inschatting van uw totale pensioen, inclusief de AOW. 

Vanaf 2020 staat een soortgelijk overzicht ook op uw pensioenoverzicht (UPO). Het gaat bij het UPO wel alleen om het pensioen van ons fonds.

Kijk voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen op onze website.
Wat als uw partner overlijdt?
Vorig jaar kwamen in Nederland 58.000 mensen er alleen voor te staan. Dat kan ook u overkomen. Behalve het verdriet om het verlies van uw partner, hebt u misschien ook te maken met minder inkomen en extra uitgaven. Wat is er dan geregeld? En wat kunt u zelf doen?

Bekijk de verschillende regelingen voor nabestaanden.

Deze nieuwsbrief is verzonden aan