Welke gevolgen heeft de coronapandemie voor uw pensioen?

Het openbare leven is stilgevallen en de situatie op financiële markten is sinds de uitbraak slecht, maar ook erg in beweging. Aandelenbeurzen hebben de winsten van vorig jaar ingeleverd, maar zijn vanaf de dieptepunten ook weer flink hersteld. De 10 jaars Nederlandse rente op staatsobligaties, die rond 9 maart nog een dieptepunt van -0,6% stond vlak voor de uitbraak weer boven 0%, maar zakte daarna toch weer weg. Per saldo is de rente dit jaar gedaald. Deze bewegingen van beurzen en rentes hebben grote invloed op de dekkingsgraden van pensioenfondsen en dus ook op de kringen in ons fonds.

Lees verder

Alles wat u wilt weten over de kans op verlagen 

Het verlagen van de pensioenen is een actueel onderwerp in de media. Wij vinden het belangrijk om u goed te informeren over de stand van zaken bij onze kringen, zodat een eventuele verlaging van uw pensioen niet als een verrassing komt. Met de financiële situatie van drie van onze kringen, de kringen AFM, McCain en ANWB, gaat het al een tijd niet goed. 

De kans dat we voor die kringen de pensioenen in 2021 moeten verlagen is reëel. Daarbij wordt ook gekeken naar de financiële situatie van de voorlopers van de kringen, de Pensioenfondsen AFM, McCain en ANWB. Als de beleidsdekkingsgraad van deze kringen eind 2020 onder het minimaal vereist eigen vermogen uitkomt, moeten we de pensioenen in 2021 verlagen. Dat raakt iedereen, zowel de mensen die pensioen opbouwen als de gepensioneerden in onze kring. Ook de opgebouwde pensioenen van ex-medewerkers van de kringen die bij ons zijn achtergebleven of ondergebracht, zullen dan omlaag gaan. Vervelend, maar wel zo eerlijk. Als we deze noodmaatregel moeten uitvoeren, dan doen we dat alleen om ook in de toekomst de pensioenen te kunnen blijven betalen.

Let op    
Ook de kringen AZL en Unisys zijn niet helemaal buiten de gevarenzone, zeker niet in de huidige situatie, waarbij het Corona-virus een sterk negatief effect heeft op de dekkingsgraden. Zie daarvoor het artikel hierboven.

Lees verder

Hebt u al bekeken hoeveel pensioen u straks krijgt?

In de afgelopen periode hebben we het online aanbod voor onze deelnemers verbeterd en uitgebreid. Daarover hebben we u al eerder per e-mail geïnformeerd. We zetten graag nog een keer voor u op een rij welke mogelijkheden er zijn.
  • Mijn Pensioencijfers: voor uw pensioenadministratie
  • Pensioenschets: om inzicht te krijgen in uw pensioen
  • Pensioenplanner: wat zijn de financiële gevolgen van de keuzes die u kunt maken rond uw pensioen


Lees verder

Resultaat ‘goede voornemens-actie’ valt tegen 

In januari ontvingen alle deelnemers aan de bestaande kringen van ons fonds een kaart met de oproep om hun e-mailadres aan te leveren. Want wij communiceren het liefst digitaal met u. Dat is snel, persoonlijk en beter voor het milieu dan brieven sturen. Wij beloofden u, dat we voor elke 100 aangeleverde e-mailadressen een boom zouden planten.

Lees verder

Gruwel of genoegen? Uw belastingaangifte en uw pensioen 

Het is april. We moeten er weer aan geloven: de aangifte inkomstenbelasting. Voor de een is het een gruwel. De ander schept er genoegen in om alle geldzaken eens goed op een rij te zetten. Onze tip: neem in dit jaarlijkse ritueel voor de Belastingdienst ook uw pensioenzaken onder de loep!

Lees verder

In 5 minuten weten hoe uw pensioenregeling in elkaar zit?  

Op de website van ons pensioenfonds vindt u Pensioen 1-2-3. Hierin leest u in het kort wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Niet alleen handig als u net in dienst bent, maar (vooral) ook als u zich in uw pensioen wil verdiepen.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie ‘lagen’: 
  • In laag 1 leest u de hoofdlijnen van uw pensioenregeling. In 5 minuten bent u op de hoogte van wat u krijgt en wat uw keuzes zijn;
  • Wilt u meer weten over een onderwerp? Dan vindt u in laag 2 meer informatie over alle onderwerpen die in laag 1 aan bod komen. 
  • Als u geïnteresseerd bent in de juridische achtergrond van uw pensioen, dan vindt u in laag 3 alle juridische en beleidsmatige documenten, zoals het pensioenreglement en de statuten van ons fonds. 
Ga hier naar de documentenpagina  op de website, kies uw werkgever en klik op de documenten bij Pensioen 1-2-3.
 

Service


Afmelden nieuwsbrief

Privacyverklaring
Disclaimer

Contact

Wilt u reageren? De redactie stelt prijs op uw mening. Mail de redactie: deelnemer@denationaleapf.nl

denationaleapf.nl.
088 - 663 08 08

Deze nieuwsbrief is verzonden aan