Nieuwsbrief Deelnemers
Juli 2020
Nieuwe afspraken voor uw pensioenpremie
Sociale partners hebben nieuwe afspraken gemaakt over de inhoud van de pensioenregeling van Forbo en de hoogte van de premie voor 1 januari 2020 tot 1 januari 2023. Wat er is afgesproken, ziet u in het filmpje:
 


Lees verder

De samenstelling van ons bestuur
Voorheen bestond het bestuur van ons fonds uit acht zetels. Sinds dit jaar zijn dat nog maar zes zetels. Daarvoor hebben we gekozen, omdat we de taken en werkzaamheden op deze manier beter kunnen beheren en verdelen. Op onze website vertellen onze bestuursleden meer over zichzelf.

Ons nieuwste bestuurslid is Ugo Hofman. Hij stelt zich hieronder in een interview uitgebreider voor. Verder leest u in deze nieuwsbrief ook een interview met Ernst Paul Beukema. Hij is sinds kort, net als Ugo, een van de sleutelfunctiehouders van ons fonds. Het benoemen van sleutelfunctiehouders is relatief nieuw en moet volgens de wet. Lees verder
'Frisse blik naar de toekomst'
Ugo Hofman (56) is in juni dit jaar benoemd als bestuurslid van Pensioenfonds Forbo. Daarnaast is hij sleutelfunctiehouder risicobeheer voor het fonds. Hiermee gaat hij twee belangrijke rollen vervullen. Ugo is dan wel een onbekende voor Forbo, maar niet in de pensioenwereld. Daar heeft hij als actuaris zijn sporen ruimschoots verdiend. Hij kijkt uit naar de samenwerking met het bestuur en hoopt Forbo snel te leren kennen. Lees verder
Hoe staan we er financieel voor?
Onze beleidsdekkingsgraad is in de eerste helft van dit jaar gedaald. Dat komt vooral door de effecten van het coronavirus. Op dit moment kunnen we nog niets zegen over de gevolgen voor ons pensioenfonds en uw pensioen. De cijfers aan het einde van dit jaar zijn daarvoor belangrijk. Het bestuur blijft waakzaam en zal alles doen wat mogelijk is om de dekkingsgraad weer te laten stijgen als het economisch weer wat beter gaat.
'Van een afstand is het makkelijker om naar ingewikkelde vraagstukken te kijken'
Ernst Paul Beukema is sleutelfunctiehouder interne audit voor Pensioenfonds Forbo. ‘Een nieuwe rol binnen het pensioenfonds, maar wel een met veel raakvlakken met mijn eigen werk. Mensen, processen, of de organisatie vooruit helpen door de juiste vragen te stellen. Dat is wat mij het meeste aantrekt in mijn eigen vakgebied. Ik vind het dan ook een eer om iets wat ik leuk vind, nu voor het pensioenfonds te kunnen gaan doen.’ Lees verder
Nieuw pensioenstelsel een stap dichterbij
Het kabinet en de sociale partners hebben de gesprekken over de uitwerking van het pensioenakkoord afgerond. Dit is een belangrijke stap richting een nieuw pensioenstelsel. Minister Koolmees heeft een hoofdlijnennotitie met de uitwerking voorgelegd aan de Tweede Kamer. Als de Tweede Kamer akkoord is, gaat de notitie naar de Eerste Kamer. Daarna komt er een wetsvoorstel. De verwachting is dat de nieuwe regels voor het pensioen ingaan vanaf 1 januari 2022. Het is nu nog te vroeg om te kunnen zeggen wat het pensioenakkoord voor uw pensioen gaat betekenen. Wij houden u natuurlijk op de hoogte.

Deze nieuwsbrief is verzonden aan