Nieuwsbrief Deelnemers
Februari 2017
Onze actuele financiële positie
De financiële positie van Pensioenfonds Forbo is de afgelopen maanden wat verbeterd, maar helaas nog niet goed genoeg. Dat is te zien aan de beleidsdekkingsgraad. Die bedroeg op 31 december 98,5%. Dat betekent dat ons fonds voor elke € 100 euro die het aan pensioen moet uitkeren, € 98,40 in kas heeft. Ons fonds heeft daarom een herstelplan ingediend. Wilt u op de hoogte blijven van onze financiële positie? Dat kan via onze website. Lees meer...
Hebt u uw Uniform Pensioenoverzicht al bekeken?
Elk jaar ontvangt u van Pensioenfonds Forbo een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op dit persoonlijke pensioenoverzicht staat wat u aan pensioen bij ons fonds hebt opgebouwd. Voor uzelf en uw eventuele nabestaanden. U ontvangt dit overzicht per post, maar u vindt het ook terug in Mijn Pensioencijfers. In 2015 is de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar. De gevolgen hiervan voor uw pensioen zijn terug te zien op het laatste UPO. De in het verleden getoonde ‘extra opbouwjaren’, die werden verkregen bij waardeoverdracht of overdracht van oude prepensioenaanspraken, zijn niet meer terug te zien.

Voor een totaaloverzicht van uw pensioen gaat u naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u ook uw AOW-pensioen en pensioen dat u mogelijk elders hebt opgebouwd.
Nieuwe fiduciair manager
Sinds 2006 wordt het vermogen van ons fonds beheerd door MN. Deze samenwerking verloopt goed. Toch vindt het bestuur het verstandig om in de markt te kijken of MN nog steeds de juiste partner is. Onder leiding van een consultant met kennis van de markt is een traject opgestart om een vermogensbeheerder te vinden die aansluit bij onze wensen en voorwaarden. We verwachten binnenkort een overeenstemming te bereiken, zodat we begin 2017 van start kunnen gaan met de gekozen vermogensbeheerder. Lees meer...
Uw pensioenregeling in het kort
Het is belangrijk om te weten hoe uw pensioenregeling in elkaar steekt. Nieuwe werknemers ontvangen sinds dit jaar informatie over hun pensioen in de vorm van Pensioen 1-2-3. Hierbij wordt in drie lagen gecommuniceerd over uw pensioen. In laag 1 leest u in 5 minuten de hoofdlijnen van uw pensioenregeling. Laag 2 geeft u in een kwartier extra informatie. Tot slot bevat laag 3 de fondsdocumenten met daarin detailinformatie. Op onze website kunt u door deze Pensioen 1-2-3 heen klikken. Lees meer...
Wat vindt u van onze communicatie?
Dat wil Pensioenfonds Forbo graag weten. Wat vindt u bijvoorbeeld van onze website? En van deze nieuwsbrief? Mist u informatie? Of mist u andere communicatiemiddelen? Wilt u liever op papier, of juist digitaal uw informatie ontvangen? Om antwoord te krijgen op dit soort vragen, organiseert ons fonds begin 2017 een online onderzoek naar onze communicatie. De resultaten helpen ons om de communicatie met onze deelnemers verder te verbeteren. Deelnemen aan het onderzoek is snel en eenvoudig. U ontvangt binnenkort per e-mail een uitnodiging om deel te nemen. Wij hopen op een hoge respons!

Deze nieuwsbrief is verzonden aan