Nieuwsbrief
December 2017
De pensioenleeftijd stijgt naar 68 jaar
Eind 2016 heeft het ministerie van Financiën bekend gemaakt dat de pensioenrichtleeftijd op 1 januari 2018 wordt verhoogd van 67 naar 68 jaar. Dat komt door de stijgende levensverwachting en daarmee ook de stijging van de AOW-leeftijd. Jaarlijks wordt berekend of de pensioenrichtleeftijd verder omhoog moet. Dit is zo in de wet opgenomen sinds 2014. Sociale partners hebben Pensioenfonds Forbo gevraagd om deze wettelijke stijging te volgen. De pensioenrichtleeftijd van onze pensioenregeling wordt per 1 januari 2018 dan ook 68 jaar. Het pensioen dat u al hebt opgebouwd, rekenen we om naar de nieuwe pensioenleeftijd van 68 jaar.
Hoe gaat het financieel gezien?
De financiële situatie van ons pensioenfonds is dit jaar verbeterd. Dat is te zien aan de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad steeg van 99,1% in januari naar 106,6% in november. Toch is onze financiële situatie nog niet goed genoeg. Ons fonds moet een dekkingsgraad hebben van 120,2% om op de lange termijn aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Met de huidige dekkingsgraad zit ons fonds onder deze grens. Daarom hebben we een herstelplan ingediend bij onze toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In dat plan staat hoe wij onze financiële situatie uiterlijk binnen 10 jaar weer op orde brengen. Lees verder
Uw pensioen wordt niet verhoogd
Omdat onze financiële situatie niet goed genoeg is, kunnen wij de pensioenen per 1 januari 2018 niet verhogen. Op dit moment hoeven wij uw pensioen ook niet te verlagen. Als het de komende vijf jaar niet lukt om onze financiële situatie te verbeteren, bestaat het risico dat wij uw pensioen toch moeten verlagen. Uw pensioen wordt alleen verlaagd als er geen andere oplossing is voor de financiële problemen van het fonds. Lees verder
Het bestuur
Ben Soppe neemt afscheid van bestuur
Ben Soppe neemt na bijna 16 jaar afscheid van zijn functie als bestuurslid van Pensioenfonds Forbo. We spraken met hem over zijn ervaringen in het bestuur en zijn toekomstplannen. Hij heeft de afgelopen jaren veel zien veranderen in de pensioenwereld. De professionaliteit is flink toegenomen en het kost dan ook steeds meer tijd om een bestuursfunctie te kunnen vervullen. Toch heeft Ben zich altijd met veel plezier ingezet voor het bestuur. ‘Het bestuur bestaat uit alleen maar werknemers van Forbo. We delen allemaal hetzelfde belang.’ Lees verder
Nieuw bestuurslid: Stephan Stieltjes
Stephan Stieltjes zal Ben Soppe opvolgen in het bestuur van Pensioenfonds Forbo. Stephan is werkzaam als Business Controller bij Forbo-Novilon. We spraken hem over zijn ervaring in de pensioenwereld en zijn keuze om bestuurslid te worden. Tot voor kort was hij nog helemaal niet bezig met pensioen. ‘Dat is nu wel anders, ik leer heel veel in een korte tijd.’ Lees verder
Welke keuzes hebt u?
Wist u dat u zelf keuzes kunt maken voor uw pensioen? U kunt keuzes maken over het moment waarop u met pensioen gaat en de hoogte van uw pensioen.

Standaard gaat uw pensioen in op uw 68ste. Dat betekent niet dat u tot 68 jaar moet doorwerken. U kunt ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Bijvoorbeeld als u AOW-pensioen gaat ontvangen van de overheid. Uw pensioen kan op zijn vroegst ingaan op uw 55ste. U kunt ook in deeltijd met pensioen. Dan bouwt u uw werk langzaam af.

Ook over de hoogte van uw pensioen kunt u keuzes maken. U kunt kiezen om een bepaalde periode meer pensioen te ontvangen, en daarna minder pensioen. Ook kunt u partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen, en andersom.

Op onze website vindt u meer informatie over de keuzemogelijkheden voor uw pensioen.
Afmelden
Wilt u reageren?
Mail ons: pf-forbo@azl.eu.
Disclaimer

Deze nieuwsbrief is verzonden aan