Nieuwsbrief Deelnemers
December 2020
In 2021 bouwt u iets minder pensioen op
Zoals u weet hebben sociale partners vorig jaar afspraken gemaakt over de pensioenregeling van 1 januari 2020 tot 1 januari 2023. Daarbij is een vaste premie van 23% afgesproken voor drie jaar. Helaas is deze premie niet voldoende om in 2021 de gewenste jaarlijkse pensioenopbouw van 1,875% te halen. Ook met de buffer die beschikbaar is (het zogenaamde premiedepot), lukt dat niet. Daarom gaat de pensioenopbouw in 2021 iets omlaag naar 1,848%. Lees verder
'Ik geniet van iedere dag!'
Ruud Paanakker (65) werkte 29 jaar bij Forbo. Sinds maart is hij met pensioen. Vanaf zijn zolderkamer in Assendelft, onder de rook van de fabriek, vertelt hij hoe het met hem gaat. ‘Ik heb nu alle tijd voor mezelf en kan doen waar ik zelf zin in heb. Ik vind het heerlijk om met pensioen te zijn.’ Lees verder
Extra verlof en uw pensioen
Als u tijdelijk minder gaat werken, kan dit gevolgen hebben voor de opbouw van uw pensioen. Dit hangt af van het soort verlof dat u opneemt. Neemt u vakantiedagen op? Dan gaat uw pensioenopbouw gewoon door. Neemt u zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof of aanvullend geboorteverlof op? Ook dan blijft u pensioen opbouwen. Neemt u echter onbetaald verlof op of neemt u een sabbatical? Dan stopt de opbouw in die periode. U kunt er zelf voor kiezen om uw pensioenopbouw door te zetten. Maar dan betaalt u zelf de volledige premie: naast het deel van de werknemer óók het deel dat uw werkgever normaal voor u betaalt. Lees verder
Waardeoverdracht pensioen tijdelijk niet mogelijk
Als u van baan verandert, gaat u waarschijnlijk bij een ander pensioenfonds (of verzekeraar) pensioen opbouwen. U kunt zelf bepalen wat u met uw pensioen van Pensioenfonds Forbo doet: bij ons laten staan, of meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds (of verzekeraar). Pensioen meenemen heet waardeoverdracht. Een waardeoverdracht mag alleen worden uitgevoerd als de beleidsdekkingsgraden van het oude en het nieuwe pensioenfonds beiden boven de 100% zijn. Omdat onze beleidsdekkingsgraad op dit moment lager is dan 100%, kunnen wij nu niet meewerken aan de waardeoverdracht. Lees verder
Geen verhoging van uw pensioen
We proberen uw pensioen elk jaar te verhogen, zodat het meegroeit met de stijgende prijzen. Helaas lukt dat per 1 januari 2021 niet. Dat komt omdat onze financiële situatie niet goed genoeg is. Lees verder

Deze nieuwsbrief is verzonden aan