Nieuwsbrief werknemers
juni 2021
In deze nieuwsbrief:
  • DigiD-app maakt inloggen voor pensioeninformatie makkelijker
  • Net papa of mama geworden, en dan ... ouderschapsverlof!
  • Pensioen Nieuws ontvangt u voortaan digitaal
  • Eind 2020 bedroeg ons belegd vermogen € 1,28 miljard (meer hierover in het jaarverslag)
  • Zorgen over het nieuwe pensioenstelsel
  • Poll over beleggen
  • Ontdek waarom machinist Antoine het pensioen bij ons goed geregeld vindt
  • Zo staan we ervoor
DigiD-app maakt inloggen voor pensioeninformatie makkelijker
U hebt uw DigiD nodig om in te kunnen loggen op Mijn Pensioencijfers en op mijnpensioenoverzicht.nl. Met de DigiD app gaat dit gemakkelijker. U vindt de app hier. Een alternatief is dat u op digid.nl aangeeft dat u voortaan graag wilt inloggen met sms-controle. In allebei de gevallen hoeft u uw wachtwoord voor uw DigiD niet steeds op te zoeken!
Net papa of mama geworden, en dan ... ouderschapsverlof!
Wat meer tijd voor het gezin is heel welkom als er een kindje geboren is. Heel fijn dat er ouderschapsverlof bestaat! We krijgen vaak de vraag wat dat betekent voor het pensioen.

Tijdens dit onbetaald verlof bouwt u geen pensioen op. Als u een half jaar onbetaald ouderschapsverlof hebt, dan bouwt u in dat half jaar dus geen pensioen op. Dat is zo voor alle soorten onbetaald verlof. Dus ook voor bijvoorbeeld onbetaald studieverlof of zorgverlof.

Wel goed om te weten: als u tijdens uw verlof zou overlijden dan heeft uw partner wel nog steeds recht op partnerpensioen. Dat is een zorg minder.
Pensioen Nieuws ontvangt u voortaan digitaal
Als ontvanger van de nieuwsbrief bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws. We informeren u hierover digitaal. U ontvangt vanaf nu niet meer de papieren versie van Pensioen Nieuws. Wel krijgt u de digitale versie. Benieuwd naar Pensioen Nieuws en het laatste nieuws over de verplichtstelling? Bekijk het nummer hier.
Eind 2020 bedroeg ons belegd vermogen € 1,28 miljard (meer hierover in het jaarverslag)
En dat was 12,7% meer dan op 1 januari van dat jaar. Dit en meer leest u in het jaarverslag. De verkorte versie vindt u hier.
Zorgen over het nieuwe pensioenstelsel
Wat zal het nieuwe pensioenstelsel betekenen voor uw pensioen van ons pensioenfonds? Uit de poll op onze website blijkt dat meer dan de helft van de stemmers zich er zorgen over maakt. Een kwart van u heeft er alle vertrouwen in. 17% geeft aan er niet mee bezig te zijn.

Natuurlijk willen de werkgeversverenigingen, de vakbond en ons fonds ook graag aan de slag om een nieuwe en betaalbare pensioenregeling uit te werken die in lijn is met het Pensioenakkoord. Zo willen we de sector helpen om straks soepel over te stappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Of dit lukt, hangt samen met het besluit van de minister over de toekomst van ons fonds. Meer hierover lees u hier.
Wij beleggen voor uw pensioen. Wat vindt u daarvan?
Per slot is het uw pensioengeld. Geef uw mening via onze poll!
Hoe staan we ervoor?
In mei 2021 is onze dekkingsgraad iets gedaald. De dekkingsgraad laat zien hoe gezond ons fonds is.
Afmelden
Wilt u reageren?
Mail ons
Disclaimer

Deze nieuwsbrief is verzonden aan
mobile