Nieuwsbrief
Juli 2021
Dekkingsgraad PNB weer in de lift
Eind mei 2021 was de dekkingsgraad van het PNB 134,6%. Voor elke euro die er aan pensioen nodig is, hebben we € 1,34 in kas. De situatie is beter dan een jaar geleden.

Even leek corona roet in het eten te gooien. De als maar dalende rente hielp ook niet om de financiële situatie van het PNB op peil te houden. Maar beide zijn ten goede gekeerd. De rente is ietsje gestegen en de beurzen doen het uitstekend. Samen zorgt dat ervoor dat het PNB er heel goed voor staat.
Update van uw pensioen
In oktober 2021 ontvangt u uw jaarlijkse pensioenoverzicht. Kijk eens per jaar hoe uw pensioen ervoor staat. Dan is dat straks geen verrassing. U vindt uw pensioenoverzicht in mijnpensioencijfers

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u naast het pensioen van het PNB, ook pensioen van een eventueel ander pensioenfonds en u ziet uw AOW. Net als vorig jaar: drie bedragen, al naar gelang het economische weer. Doordat de AOW er daar bij op wordt geteld, zijn dat andere en hogere bedragen dan op uw UPO van het PNB.
Uit het jaarverslag 2020
Ondanks de drastische maatregelen van de overheid vanwege corona, bleef het PNB in 2020 goed presteren. Door vaker en digitaal te gaan vergaderen heeft het bestuur de ontwikkelingen gemonitord en waar nodig actie ondernomen. De uitvoeringsorganisaties hebben zich aangepast aan de situatie en de uitvoering bleef op peil.

Toeslagen
Per 1 januari 2020 en per 1 januari 2021 zijn alle toeslagen volledig toegekend. Ook zijn per die data toeslagen die in het verleden nog niet verleend waren, alsnog toegekend. Sinds 1 januari 2021 zijn alle gemiste toeslagen over het verleden gerepareerd.

Bent u benieuwd naar meer achtergronden? Bekijk dan het verkorte jaarverslag of het volledige jaarverslag op de website van PNB.
“Opbouw van pensioen kan per 2027 alleen nog onder de nieuwe regels”
De overheid sloot vorig jaar met vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers het hoofdlijnenakkoord voor een nieuw pensioenstelsel. Verandert uw pensioen bij het PNB dan ook? Ger van der Lubbe, door het bestuur gevraagd om deze operatie te begeleiden, licht toe.
Wat vindt u van onze communicatie?
Daar zijn we erg benieuwd naar! Binnen het PNB werken we vanuit de commissie Voorlichting en Communicatie aan de berichtgeving aan u. We zijn op zoek naar deelnemers die met ons willen delen hoe ze daarover denken. Doen we genoeg, is het goed genoeg? Wat kan eventueel anders en beter? Lees verder
U logt gemakkelijk in met DigiD-app of -sms
Pff, inloggen. Is dat voor u ook een drempel om bijvoorbeeld uw pensioeninformatie eens online in te zien? Het wordt veel gemakkelijker als u de tijd neemt om de DigiD-app op uw telefoon te installeren. Of om verificatie met een sms in te stellen.

U regelt het op www.digid.nl.
Verder op de website
Vanwege nieuwe Europese regels is onze informatie over het beleid voor Maatschappelijk verantwoord beleggen aangepast. U leest het hier.
Hebt u ons nodig? Wij zijn er voor u!
Kijk voor meer informatie op de website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke pensioensituatie? Of een opmerking over de manier waarop het PNB en de pensioenuitvoerder AZL u informere? Laat het ons weten. Zo komen we samen tot verbeteringen. U kunt contact opnemen met AZL.
De nieuwsbrief is een uitgave van de Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen. Hij verschijnt twee keer per jaar.

Nieuwsbrief voor oud-deelnemers.
Aan de tekst van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Rechten kunnen alleen worden ontleend aan de officiële pensioenreglementen van het PNB.
Wilt u reageren? Mail ons:
pf-pnb@azl.eu.
Disclaimer
Privacyverklaring

Deze nieuwsbrief is verzonden aan
mobile