Nieuwsbrief Deelnemers
Juli 2021
Op weg naar een nieuw pensioenstelsel
Het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. Waarom dat nodig is? Vanwege de lage rente moeten pensioenfondsen meer geld in kas hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Daarnaast is de garantie van het pensioen in het huidige systeem haast niet meer te betalen. Dit komt omdat Nederland vergrijst én we steeds ouder worden. Met het nieuwe pensioenstelsel hoopt de overheid deze en andere problemen grotendeels op te lossen. Wilt u weten wat er verandert? Lees verder
Het bestuur van een pensioenfonds wordt door verschillende organen bijgestaan en gecontroleerd. Eén daarvan is het Verantwoordingsorgaan (VO). Wat doet het VO en hoe word je lid van het VO? Hierover spraken we met Kitty Hoogland (35), aspirant-lid van het VO van Pensioenfonds Forbo. Lees het hele interview
Waardeoverdracht pensioen weer mogelijk
Als u van baan verandert kunt u uw pensioen bij ons laten staan, of meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds (of verzekeraar). Pensioen meenemen heet waardeoverdracht. Een waardeoverdracht mag alleen worden uitgevoerd als de beleidsdekkingsgraden van het oude en het nieuwe pensioenfonds beide boven de 100% zijn. Sinds 1 april is onze dekkingsgraad weer hoger dan 100% en kunnen wij weer meewerken aan de waardeoverdracht. Lees verder
Wanneer kunt u met pensioen gaan?
Uw pensioen bij Pensioenfonds Forbo gaat standaard in als u 68 jaar wordt. U kunt ook een andere keuze maken. Zoals eerder (in deeltijd) met pensioen gaan. Als u eerder met pensioen gaat, wordt uw maandelijkse uitkering wel lager. U krijgt uw pensioen immers, naar verwachting, langer uitbetaald.

Wat voor u het beste is om te doen, kunt u alleen zelf bepalen. Bedenk voor uzelf hoeveel pensioen u op welk moment denkt nodig te hebben. Bekijk ook wanneer u het AOW-pensioen van de overheid gaat ontvangen. Misschien krijgt u ook nog pensioen van een ander fonds waar u in het verleden pensioen hebt opgebouwd. We raden u aan om zicht te krijgen op het totaal. Let bij uw keuzes ook op wat dit kan betekenen voor eventuele toeslagen en de belasting. Wilt u meer weten over de keuzemogelijkheden voor uw pensioen? Ga naar onze website
'Ik kreeg de kans om eerder met pensioen te gaan'
Leo Conen (65) werkte 35 jaar bij Forbo-Novilon. Sinds 1 januari is hij met pensioen. Vanuit zijn huis in Coevorden vertelt hij hoe dit hem bevalt. 'Iedereen denkt weleens: iets eerder stoppen, zou niet verkeerd zijn. Maar als dit je ook daadwerkelijk wordt gevraagd, dan schrik je wel even.' Lees verder

Deze nieuwsbrief is verzonden aan
mobile