Nieuwsbrief
Januari 2022
Dekkingsgraad PNB staat er goed bij
Het PNB had eind oktober 2021 een dekkingsgraad van 140,6%. Het resultaat van een aantrekkende economie en een iets gestegen rente. Het PNB kan uw pensioen verhogen.  Lees verder
Uw pensioen wordt verhoogd met 2,26%
Onze financiële situatie is zo goed dat we uw pensioen per 1 januari 2022 verhogen met 2,26%. Lees verder
Uw jaaropgave 2021 volgt in januari 2022
Rond 23 januari 2022 staat uw jaaropgave klaar in Mijn Pensioencijfers. Geef ons uw e-mailadres door en we sturen u een bericht als het zover is. U gaat hiervoor naar www.pnb.nl, u kiest 'inloggen' en u gaat verder met uw DigiD. Gebruikt u de DigiD-app, dan is dit heel gemakkelijk. En anders logt u in met uw gebruikersnaam en wachtwoord van DigiD.
“Instroom nieuwe professionele bestuursleden belangrijk”
In 1996 werd Emile Duijsens als econoom van het Bisdom Haarlem-Amsterdam lid van het algemeen bestuur van het PNB. Hij was jaren later lid van het verantwoordingsorgaan en werd in 2017 niet-uitvoerend bestuurder van het fonds. Na 25 jaar neemt hij afscheid: “Ik ben bijna 72, het is mooi geweest.” Lees verder
Op deze datums ontvangt u uw pensioen
U ontvangt uw pensioen steeds op de 23ste. Is dat in het weekend of valt de 23ste op een feestdag, dan ontvangt u uw pensioen in die maand al eerder. Naar de betaaldatums.

Als u een buitenlandse rekening hebt, kan het een paar dagen later zijn. Altijd uiterlijk op de laatste dag van de maand.
Wisselingen in bestuur en VO
Bestuur
Emile Duijsens is afgetreden als niet -uitvoerend bestuurder per 1 januari 2022

Verantwoordingsorgaan (VO)
  • Mariska Lulofs is voorzitter en Nico Raaphorts is secretaris, beiden sinds 1 juli 2021.
  • Kasper Donners is afgetreden per 1 juli 2021 (vacature, namens werkgevers bisdom Roermond)
  • Leo Blom is benoemd per 1 juli 2021 (namens werkgevers bisdom Breda)
  • Embregt Wever is afgetreden per 1 juli 2021 (vacature, namens deelnemers reglement I, bisdom Den Bosch)
Nieuw pensioenstelsel komt een jaar later
Uiterlijk per 1 januari 2027 moeten de pensioenregelingen zijn aangepast aan nieuwe wetgeving over pensioen. De Tweede Kamer verwacht het wetsvoorstel in het voorjaar van 2023. Dat is later dan gedacht, maar geeft ook het PNB meer tijd om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel voor te bereiden.

We rekenen concrete scenario's door en er komt nog een onderzoek onder de deelnemers. Vanaf 2022 gaan we intensiever in gesprek met de bisdommen en met werknemersvertegenwoordigers.
Helaas ...
Graag hadden we met een groep deelnemers van het PNB gesproken over de communicatie van ons pensioenfonds. Ondanks verschillende oproepen werd de groep niet groter dan twee. Dat is te weinig om het gesprek door te laten gaan.
Hebt u een vraag of een opmerking?
​​​​Laat het ons weten. Zo komen we samen tot verbeteringen. U kunt met pensioenuitvoerder AZL contact opnemen.
De nieuwsbrief is een uitgave van de Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen. Hij verschijnt twee keer per jaar.

Nieuwsbrief voor  gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.
Aan de tekst van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Rechten kunnen alleen worden ontleend aan de officiële pensioenreglementen van het PNB.
Wilt u reageren? Mail ons: pf-pnb@azl.eu.
Disclaimer
Privacyverklaring

Deze nieuwsbrief is verzonden aan
mobile