Digitale nieuwsbrief
Maart 2022
U bouwt minder pensioen op in 2022
Het opbouwpercentage van de middelloonregeling is verlaagd van 1,469% in 2021 naar 1,297% in 2022. Dit betekent dat u dit jaar minder pensioen opbouwt. Dit heeft alles te maken met de lage stand van de rente. In 2023 wordt het opbouwpercentage opnieuw vastgesteld. Lees meer
Geen verhoging of verlaging van uw pensioen
In 2021 verbeterde de financiële positie van ons pensioenfonds gestaag. Eind december was onze actuele dekkingsgraad 107,8%. Dat is hoger dan eind 2020, maar nog niet hoog genoeg voor een verhoging van de pensioenen van gepensioneerden en oud-deelnemers. Gelukkig hoeven we uw pensioen niet te verlagen.

Bent u nog actief werkzaam bij Cargill B.V.? Dan is uw opgebouwde pensioen met 2% gestegen. Dit gaat om een onvoorwaardelijke verhoging waar Cargill B.V. premie voor betaalt.
Bedankt voor uw reactie!
Maar liefst 376 deelnemers vulden het online onderzoek in over de communicatie van Pensioenfonds Cargill. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw reactie. In de komende periode gaan wij aan de slag met het analyseren en in praktijk brengen van de resultaten. Wij houden u op de hoogte!
Verhuizing is afgerond
De verhuizing van onze pensioenadministratie van TKP naar AZL is afgerond. De accountant en de certificerend actuaris hebben de cijfers gecontroleerd en goedgekeurd. Wij hopen dat u zo min mogelijk heeft gemerkt van de verhuizing.

Tip: Als u inlogt in Mijn Pensioencijfers vindt u nu ook de Pensioenplanner. Daarmee kunt u gemakkelijk uitrekenen wat bepaalde keuzes betekenen voor de hoogte van uw pensioen.
Belangrijke cijfers voor uw pensioen
Jaarlijks worden de kerncijfers opnieuw vastgesteld. U vindt de kerncijfers voor uw pensioen per 1 januari 2022 op onze website. Lees meer

Deze nieuwsbrief is verzonden aan
mobile