Nieuwsbrief deelnemers
Juli 2022
Dekkingsgraad PNB op hoog niveau
Eind mei 2022 was de beleidsdekkingsgraad van het PNB 148,5%. Voor elke euro die er aan pensioen nodig is, hebben we € 1,48 in kas. De actuele dekkingsgraad was 158,5%. Dat betekent dat we ruime reserves hebben. Lees verder
Zo hoog wordt uw pensioen
In april van dit jaar ontving u uw jaarlijkse pensioenoverzicht. Daarop ziet u niet alleen wat u intussen aan pensioen hebt opgebouwd. Als u inlogt op mijnpensioencijfers vindt u daar uw pensioenoverzicht terug. Lees verder
Uit het jaarverslag 2021
Op 8 juni 2022 heeft het bestuur het jaarverslag over 2021 vastgesteld. Ook heeft het  verantwoordingsorgaan het gevoerde beleid positief beoordeeld en hebben de accountant en certificerend actuaris hun goedkeuring verleend. Lees verder
Als u met pensioen gaat, kunt u keuzes maken
Zo kunt u uw pensioen al vóór uw AOW-leeftijd laten ingaan als u dat wilt. 

Meer weten?
Kies uw doelgroep op onze website en ga naar Pensioen op maat.
Wisselingen in bestuur
De heer J. van Susante treedt terug als voorzitter van het bestuur. Er is een opvolger in beeld. Er is een vacature namens pensioengerechtigden in het bestuur.
Wisselingen in het verantwoordingsorgaan
De heer J. de Wit is per 1 januari 2022 benoemd als lid namens de pensioengerechtigden Bisdom Haarlem-Amsterdam. De heren F. Verheijen, R. Polet, J. Zuijdwijk, G. Kerdijk en A. van Deelen zijn per 1 juli 2022 herbenoemd.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Het PNB vindt het belangrijk u goed te informeren over uw pensioen en over alles wat daarmee te maken heeft. Daarom krijgt u elk half jaar deze nieuwsbrief. Maar sluit deze wel aan bij wat u bezig houdt? Leest u hem en leest u hem graag? Wat kunnen we verbeteren? Dat horen we graag!

Graag vragen wij u hierover 10 vragen te beantwoorden. Dat kost niet meer dan 10 minuutjes van uw tijd en wij zijn heel blij met uw antwoorden. Naar de vragenlijst.

Alvast hartelijk dank!
Hebt u een vraag of een opmerking?
Laat het ons weten. Zo komen we samen tot verbeteringen. U kunt met pensioenuitvoerder AZL contact opnemen.
De nieuwsbrief is een uitgave van de Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen. Hij verschijnt twee keer per jaar.

Nieuwsbrief voor deelnemers
Aan de tekst van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Rechten kunnen alleen worden ontleend aan de officiële pensioenreglementen van het PNB.
Wilt u reageren? Mail ons: pf-pnb@azl.eu.
Disclaimer
Privacyverklaring

Deze nieuwsbrief is verzonden aan
mobile