Nieuwsbrief gepensioneerden
Juli 2022
Dekkingsgraad PNB op hoog niveau
Eind mei 2022 was de beleidsdekkingsgraad van het PNB 148,5%. Voor elke euro die er aan pensioen nodig is, hebben we € 1,48 in kas. De actuele dekkingsgraad was 158,5%. Dat betekent dat we ruime reserves hebben. Lees verder
Update van uw pensioen
Eens per jaar ontvangt u uw pensioenoverzicht. In 2022 is dat in augustus. Maar u kunt op elk gewenst moment nagaan hoe uw pensioen ervoor staat. Als u op www.pnb.nl inlogt op mijnpensioencijfers dan ziet u daar het pensioen dat u bij het PNB hebt opgebouwd. Lees verder
Uit het jaarverslag 2021
Op 8 juni 2022 heeft het bestuur het jaarverslag over 2021 vastgesteld. Ook heeft het  verantwoordingsorgaan het gevoerde beleid positief beoordeeld en hebben de accountant en certificerend actuaris hun goedkeuring verleend. Lees verder
Op deze dagen betalen we uw pensioen
Op 22 juli, 23 auguatus, 23 september, 21 oktober, 23 november en op 20 december 2022.

Ontvangt u uw pensioen op een buitenlandse rekening? Dan kan het zijn dat uw betaling een paar dagen later op uw rekening staat. Het PNB zorgt ervoor dat de betaling uiterlijk op de laatste dag van de maand op uw buitenlandse rekening is bijgeschreven.
Bouwde uw partner vóór 1995 pensioen op bij ABP?
Bouwde u in dezelfde periode pensioen op bij PNB? Dan kan uw partner recht op hebben een aanvulling vanwege 'samenvallende diensttijd'.
Eerder vulden wij formulieren in voor deelnemers van wie de partner een dergelijke aanvulling bij ABP aanvroeg. Na interne controle is gebleken dat wij dat op één onderdeel niet altijd goed hebben ingevuld. Het kan zijn dat het ABP-pensioen van uw partner daardoor ten onrechte niet is aangevuld.
Denkt u dat deze situatie voor u geldt? Hebt u op hierover van ons nog geen brief gekregen? Neem dan contact met ons op. Dan kunnen we dit ook voor u herstellen.
Wisselingen in bestuur
De heer J. van Susante treedt terug als voorzitter van het bestuur. Er is een opvolger in beeld. 

Er is een vacature namens pensioengerechtigden in het bestuur. Bent u geïnteresseerd in deze functie en voldoet u aan de eisen? Neem dan gerust contact op met PNB. Wij informeren u dan over de procedure.
 
Wisselingen in het verantwoordingsorgaan
De heer J. de Wit is per 1 januari 2022 benoemd als lid namens de pensioengerechtigden Bisdom Haarlem-Amsterdam. De heren F. Verheijen, R. Polet, J. Zuijdwijk, G. Kerdijk en A. van Deelen zijn per 1 juli 2022 herbenoemd.
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Het PNB vindt het belangrijk u goed te informeren over uw pensioen en over alles wat daarmee te maken heeft. Daarom krijgt u elk half jaar deze nieuwsbrief. Maar sluit deze wel aan bij wat u bezig houdt? Leest u hem en leest u hem graag? Wat kunnen we verbeteren? Dat horen we graag!

Graag vragen wij u hierover 10 vragen te beantwoorden. Dat kost niet meer dan 10 minuutjes van uw tijd en wij zijn heel blij met uw antwoorden. Naar de vragenlijst.

Alvast hartelijk dank!
Hebt u een vraag of een opmerking?
Laat het ons weten. Zo komen we samen tot verbeteringen. U kunt met pensioenuitvoerder AZL contact opnemen.
De nieuwsbrief is een uitgave van de Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen. Hij verschijnt twee keer per jaar.

Nieuwsbrief voor gepensioneerden
Aan de tekst van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Rechten kunnen alleen worden ontleend aan de officiële pensioenreglementen van het PNB.
Wilt u reageren? Mail ons: pf-pnb@azl.eu.
Disclaimer
Privacyverklaring

Deze nieuwsbrief is verzonden aan
mobile