Digitale nieuwsbrief
juli 2022
Onze pensioenregeling is iets gewijzigd in 2022
De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill is per 1 januari 2022 op een paar punten gewijzigd. Daarbij zijn enkele teksten in de pensioenregeling verduidelijkt. De wijzigingen zijn voorgelegd aan de Pensioencommissie van Cargill. Deze heeft de aangepaste pensioenregeling goedgekeurd. Aan de inhoud van de middelloonregeling is niets veranderd. Lees meer
Financiële positie
De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Aan het einde van 2021 was onze dekkingsgraad niet voldoende. Daarom is er in het eerste kwartaal van 2022 een nieuw herstelplan ingediend. Wel zien we dit jaar onze financiële positie erop vooruitgaan. Onze dekkingsgraad is in 2022 verder gestegen. Wat betekent dit voor uw pensioen? Lees meer
U gaf ons fonds rapportcijfer 7,4
Vorig jaar konden deelnemers en gepensioneerden hun mening geven over Pensioenfonds Cargill. We kregen een 7,4. Door dit onderzoek hebben we nu een beter beeld hoe u over ons fonds denkt en waar wij meer aandacht voor moeten hebben. Natuurlijk zijn wij blij met het rapportcijfer. Maar er is ook werk aan de winkel. Daarvoor kijken we heel goed naar de opmerkingen die deelnemers aan het onderzoek hebben gemaakt. Lees verder
Jaarverslag 2021 online!
In ons jaarverslag maken we zoals elk jaar de balans op en legt ons bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Ook leest u in het jaarverslag wat er in 2021 zoal speelde bij ons fonds, en blikken we kort vooruit op het huidige jaar 2022. U kunt het jaarverslag 2021 bekijken op onze website. Leest u liever een beknopt overzicht van de belangrijkste cijfers en wat er speelde in 2021? Bekijk dan de Update Pensioenfonds Cargill 2022 op onze website.
Nieuw pensioenstelsel: wetsvoorstel bij Tweede Kamer
Het nieuwe pensioenstelsel komt steeds dichterbij. Het wetsvoorstel hiervoor is op 30 maart 2022 naar de Tweede Kamer gegaan om te worden goedgekeurd. Als daarna ook de Eerste Kamer akkoord gaat, kan de nieuwe pensioenwet worden ingevoerd. Ondertussen bereiden wij ons al zo goed mogelijk voor en verdiepen we ons steeds meer. Dat doen we bijvoorbeeld tijdens de kennissessies met onze adviseur Mercer. Ook hebben we regelmatig overleg met sociale partners. Zo bereiden we ons goed voor op het nieuwe pensioenstelsel, want er komt veel bij kijken. Kijk op onze website voor de stappen naar het nieuwe pensioenstelsel.
 
Nieuwe keuzemogelijkheid 'bedrag ineens'
Ruim voordat het nieuwe pensioenstel ingaat, is de eerste verandering al in zicht. We hebben het over de nieuwe keuze voor als u met pensioen gaat: ‘Bedrag ineens’. De wet die dit regelt is nu nog niet ingegaan. Maar hiermee kunt u er op uw pensioendatum voor kiezen om een bedrag (tot 10%) van uw pensioen in één keer op te nemen. Dat klinkt natuurlijk goed. Maar er zijn ook nadelen. We vinden het belangrijk om u daarop te wijzen. Lees verder 
 
Eerder stoppen met werken?
Uit ons onderzoek weten we dat veel deelnemers graag meer informatie willen lezen over ‘eerder stoppen met werken’. Wist u dat dit een van de keuzemogelijkheden is binnen onze pensioenregeling? U mag bij ons fonds vanaf uw 60ste verjaardag met pensioen. Natuurlijk heeft het vervroegen van uw pensioen wel gevolgen voor de hoogte van uw maandelijkse pensioenbedrag straks. Wilt u weten of vroeger stoppen haalbaar is? Lees verder
 
Met pensioen? Word lid van de VGCN
Ontvangt u pensioen van Pensioenfonds Cargill? Dan wijzen we u graag op het bestaan van de Vereniging van Gepensioneerden Cargill Nederland (VGCN). De vereniging komt op voor de belangen van alle gepensioneerden van de Cargill bedrijven in Nederland. Binnenkort ontvangen gepensioneerden daarom van Cargill een oproep per brief om lid te worden van de VGCN. Alvast meer weten over de vereniging? Kijk op www.vgcn-cargill.nl. U kunt zich via deze website ook als lid aanmelden.

Deze nieuwsbrief is verzonden aan
mobile