BPFL: het laatste nieuws voor werkgevers
oktober 2022
Resultaten tevredenheidsonderzoek bekend
Uw werknemers bouwen pensioen op bij BPFL. We doen ons best om dat zo goed mogelijk te doen. Maar misschien zien uw werknemers dingen die beter kunnen. We kunnen hun waardevolle suggesties om zaken te verbeteren natuurlijk altijd gebruiken. Daarom stuurden wij iedereen in juni een vragenlijst. Inmiddels hebben we alle ingevulde vragenlijsten verwerkt.

Lees meer over de resultaten van ons onderzoek.
Nieuw: Mijn Pensioenadministratie
Sinds 28 juni hebt u iets nieuws voor al uw contact met pensioenuitvoeringsorganisatie AZL: Mijn Pensioenadministratie. En ook een nieuw webadres: portal.mijnpensioenadministratie.nl/bpfl. Dit betekent dat u sinds die datum Mijn Pensioenadministratie gebruikt bij het doorgeven van de juiste (pensioen)gegevens van uw werknemers. U levert uw gegevens nog steeds aan via Uniforme Pensioenaangifte (UPA).

Dat gaat bij veel werkgevers goed. Maar we merken dat er ook werkgevers zijn die iets meer uitleg nodig hebben. Op een speciale pagina leggen wij uit wat wij van u verwachten. Met handige video’s om een en ander uit te leggen.

Lees hoe Mijn Pensioenadministratie precies werkt.
Dekkingsgraad stijgt naar precies 100%!
Het gaat weer iets beter met onze financiële positie. De dekkingsgraad van ons fonds steeg flink in augustus, van 96,8% naar precies 100%. De beleidsdekkingsgraad ging ook omhoog. We zijn nog steeds niet uit de financiële problemen. Maar de stijging van onze dekkingsgraad is natuurlijk wel goed nieuws voor uw werknemers!

Lees meer over de dekkingsgraad van ons fonds.
Digitale facturen: hoe werkt dat precies?
U ontvangt alle berichten van ons fonds alleen nog digitaal. Dat geldt ook voor de facturen voor de pensioenpremie van uw werknemers. Hoe werkt dat precies met die digitale facturen?

Dat is helemaal niet zo ingewikkeld. U ontvangt altijd een e-mail van ons als er belangrijke informatie voor u klaar staat, of als u iets moet doen. Bijvoorbeeld een factuur betalen. Automatische incasso maakt je premiebetaling nóg gemakkelijker.

Lees meer over het betalen van de pensioenpremie.
Nieuwe werknemer? Gebruik de werkgeverschecklist!
Pensioen is voor uw werknemer een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Daarom bent u wettelijk verplicht nieuwe werknemers goed te informeren over zijn of haar pensioen.

Ons fonds helpt u daar natuurlijk graag bij. Bijvoorbeeld met de handige checklist. Daarin ziet u precies wat een werknemer over zijn of haar pensioen moet weten. Maar ook welke informatie u moet doorgeven aan ons fonds. Hartstikke handig!

Ga naar de checklist.
Let op bij onbetaald (ouderschaps)verlof
Iedereen heeft weleens behoefte om even niet te werken. Dat geldt waarschijnlijk ook voor uw werknemers. Zeker als zij jonge kinderen hebben. Uw werknemer kan dan een tijdje onbetaald verlof nemen. Om daarna weer op volle kracht aan het werk te gaan.

Klinkt goed. Maar onbetaald verlof betekent ook dat uw werknemer die periode geen pensioen opbouwt. Pensioen bouw je immers op over je salaris. En als uw werknemer geen salaris krijgt, bouwt hij of zij dus ook geen pensioen op.

Nieuwe regel ouderschapsverlof
Goed om te weten: sinds augustus hebben uw werknemers recht op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Als uw werknemer dat wil, zal hij of zij dat eerst met u bespreken. U kunt als werkgever in dat geval namelijk een uitkering voor uw werknemer aanvragen bij het UWV. U ontvangt die uitkering vervolgens van het UWV. Op die manier kunt u een deel van het salaris van uw werknemer blijven betalen.
Log in met eHerkenning
Het nieuwe werkgeversportaal betekent ook een nieuwe manier van inloggen, met eHerkenning. Op die manier inloggen:
  • is veiliger
  • is voor meerdere online diensten in de (semi-)publieke sector te gebruiken én
  • wordt straks de standaard in Nederland voor zakelijk inloggen.
Hebt u uw account nog niet geregistreerd? Doe dat dan alsnog!

Lees alles over eHerkenning.
Update nieuw pensioenstelsel
Ons fonds moet uiterlijk op 1 januari 2027 helemaal klaar zijn voor het nieuwe pensioenstelsel. Werkgevers en de vakbonden kijken samen wat het nieuwe stelsel voor de pensioenregeling van ons fonds betekent. Wij zijn daar zelf natuurlijk ook bij, want ons fonds moet de pensioenregeling wel kunnen uitvoeren. Het is trouwens de bedoeling om al op 1 januari 2025 over te stappen op het nieuwe stelsel.

Op onze website vindt u een speciale pagina over het nieuwe pensioenstelsel. Daar leest u altijd het laatste nieuws. Een overzichtelijk tijdlijn laat u zien wat er al is gebeurd. Maar natuurlijk ook wat er nog allemaal moet worden gedaan.

Lees de informatie over het nieuwe pensioenstelsel.
Inflatie raakt ons allemaal
Als laatste nog iets dat dagelijks in het nieuws is: de torenhoge inflatie waar ons land de laatste maanden mee te maken heeft. Die inflatie raakt ons allemaal. Al het geld wordt minder waard. Dat geldt dus ook voor de pensioenen die uw werknemers bij ons fonds opbouwen.

Ons doel is altijd het waardevast houden van de pensioenen, door de pensioenen tussentijds met een toeslag te verhogen. Dat lukt ons fonds de laatste jaren helaas niet. En nu de inflatie heel hoog is, wordt de kans nog kleiner dat we dit waardeverlies (helemaal) kunnen compenseren.

Deze nieuwsbrief is verzonden aan
mobile