Digitale nieuwsbrief
november 2022
Financiële positie
De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Sinds het begin van dit jaar is onze financiële positie verbeterd. Eind oktober 2022 bedraagt de actuele dekkingsgraad 118,1% en de beleidsdekkingsgraad 112%. Dat is natuurlijk goed nieuws. Deze stijging kwam voornamelijk door de rente die dit jaar is gestegen. Lees meer
Wij verhogen in 2022 de pensioenen van gepensioneerden en oud-werknemers
U hebt er in juni op onze website al over kunnen lezen: de regelgeving voor pensioenfondsen om de pensioenen te verhogen is voor 2022 versoepeld. We lieten u toen weten dat Pensioenfonds Cargill nog niet wist of uw pensioen kon worden verhoogd. Ondertussen weten we dat wel. Ons fonds voldoet aan de voorwaarden om van deze versoepeling gebruik te maken. Het bestuur heeft besloten de pensioenen van gepensioneerden en oud-werknemers te verhogen met 1,71%, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Hierover ontvangen zij ook meer informatie in een persoonlijke brief.

De pensioenen van de nog bij Cargill werkzame deelnemers zijn al eerder in 2022 verhoogd met 2%. Lees meer
Nieuwe landelijke website: onsnieuwepensioen.nl
Er komt een nieuw pensioenstelsel, dat is u vast niet ontgaan. Minister Schouten heeft de ingangsdatum uitgesteld naar juli 2023. Ons fonds blijft zich goed voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel. Ook praten we er regelmatig over met de bij Cargill betrokken sociale partners. Want zij bepalen straks hoe de pensioenregeling bij Cargill eruit komt te zien. Op onze eigen website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Maar er is nu ook een website van de overheid, met heel veel algemene informatie over het nieuwe pensioenstelsel. Hebt u er al een kijkje genomen? Lees meer
Uitslag verkiezing
Ons bestuur is dit jaar van 8 naar 6 bestuursleden gegaan. Steeds vaker kiezen pensioenfondsen van onze omvang voor een kleiner bestuur. Het maakt het werken efficiënter, terwijl alle (oud-)werknemers en gepensioneerden nog steeds goed vertegenwoordigd zijn. Per 1 juli 2022 zijn Annette Schraven en Chris Hoedelmans teruggetreden als bestuurder. Zij hebben zich vele jaren en op uitstekende wijze voor het pensioenfonds ingezet. 

Afgelopen september hielden we ook verkiezingen voor een bestuurslid namens de gepensioneerden. In totaal zij er 347 stemmen uitgebracht op de twee kandidaten. Ruud Goossens had de meeste stemmen en is opnieuw benoemd tot bestuurslid. Ook toezichthouder DNB heeft zijn benoeming ondertussen goedgekeurd. We danken ook William Moorlag voor zijn interesse in de functie.

Het bestuur bestaat nu uit de volgende leden: Bert van der Plas (voorzitter), Chris Peeperkorn (secretaris), René van Wees, Joost Borm, Raimond Siebesma en Ruud Goossens. 

Edward Krijgsman (beleggingsdeskundige bij Mercer) is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de beleggingscommissie. Lees meer
'Bedrag ineens' uitgesteld
De nieuwe keuzemogelijkheid 'Bedrag ineens' komt eraan. Hiermee kunt u op uw pensioendatum een bedrag (tot 10%) van uw pensioen één keer opnemen. De wet die dit mogelijk maakt gaat op zijn vroegst in op 1 juli 2023. Later dan het kabinet voor ogen had. Dat is natuurlijk jammer als u binnenkort met pensioen wilt en hier gebruik van had willen maken. Deze regeling geldt helaas niet voor reeds ingegane pensioenen. Er is nu wel meer tijd om u goed te verdiepen in de voor- en nadelen. Lees verder 
 
Pensioen aankopen uit de beschikbare premieregeling bij Aegon Cappital

Uit ons onderzoek weten we dat deelnemers graag meer informatie willen lezen over de keuzemogelijkheden bij pensionering. Wist u dat u nog steeds pensioen kunt aankopen uit de beschikbare premieregeling bij Aegon Cappital? Lees verder 
 
Laag 3 van Pensioen 1-2-3 handig bij elkaar

U kent vast onze Pensioen 1-2-3. Hiermee krijgt u in ‘drie lagen’ inzicht in de pensioenregeling bij Cargill. Laag 1 en laag 2 kunt u eenvoudig op de website vinden. Maar hoe zit het met ‘laag 3’? Dit is een verzameling documenten voor als u echt alle details wilt weten, zoals het pensioenreglement en de statuten van ons fonds. U vindt deze documenten voortaan handig bij elkaar onder het kopje laag 3.
 
Het is weer UPO-tijd!
Een mooi moment om weer eens naar uw pensioen om te kijken! Uw laatste UPO vindt u altijd in Mijn Pensioencijfers. Werkt u nog bij Cargill? Dan hebt u medio september ook bericht gehad dat uw UPO klaarstaat. 

Let op: naast pensioen van ons fonds, krijgt u straks ook AOW. Of misschien hebt u in het verleden ook bij andere werkgevers pensioen opgebouwd. Wilt u weten hoeveel u in totaal aan pensioeninkomen kunt verwachten straks? Kijk dan op MijnPensioenoverzicht.nl!
Mogen wij uw privé e-mailadres?
Zo kunnen wij u altijd digitaal bereiken en mist u nooit informatie over uw pensioen. Ook als u uit dienst gaat of met pensioen. Daarnaast is digitale communicatie beter voor het milieu. U geeft uw privé e-mailadres door op Mijn Pensioencijfers. Log in met uw DigiD.

Deze nieuwsbrief is verzonden aan
mobile