Nieuwsbrief
December 2022
Uw pensioen wordt verhoogd met 14,31%
De prijzen stijgen sterk en de inflatie is voelbaar in ieders portemonnee.  Gelukkig is de financiële situatie van ons pensioenfonds heel goed. Daardoor kunnen we uw pensioen per 1 januari 2023 verhogen met 14,31%. Lees verder
Hans Brand nieuwe voorzitter van het PNB
“Iedereen is erg betrokken bij het fonds”

Sinds juli 2022 is Hans Brand voorzitter van het PNB. Van huis uit is hij bedrijfseconoom. Als voorzitter onderzoekt hij graag eerst waar partijen het over eens zijn. Om vanuit dat fundament de verschillen te bespreken en zo tot besluitvorming te komen. Een aanpak die hem in zijn jarenlange loopbaan veel heeft opgeleverd. Lees verder
 
Dekkingsgraad PNB verder gestegen
Het PNB had eind oktober 2022 een dekkingsgraad van 155,8%. De dekkingsgraad is zo hoog doordat de rente gestegen is. Bij een hogere rente hoeft een pensioenfonds minder reserves aan te houden. De stijging van de rente maakte de verliezen op aandelen meer dan goed. Het PNB kan alle pensioen verhogen. Lees verder
Bestuur
De heer Hans Brand is per 1 juli 2022 benoemd als voorzitter van het PNB.
De heer Remco Hoogma is benoemd tot aspirant-bestuurder. Hij is beoogd opvolger van de heer Arjen Bultsma, die per 1 juli 2023 zal aftreden. 

Vacature: iets voor u?
Er is een vacature voor een niet-uitvoerend bestuurder namens pensioengerechtigden. Op www.pnb.nl vindt u meer informatie over het werk en over de eisen die ervoor gelden. Lijkt u dit leuk en voldoet u aan de eisen? Laat het ons weten via bestuurssecretariaat_pnb@azl.eu. U kunt ook mensen via uw netwerk op de hoogte brengen.

VO
De heer F. Hamers is per 16 november 2022 lid van het VO namens het bisdom Roermond. Hij volgt de heer Kasper Donners op die vorig jaar zijn lidmaatschap beëindigde. 
Uw jaaropgave 2022 volgt in januari 2023
Rond 23 januari 2023 krijgt u automatisch uw jaaropgave van uw pensioen van het PNB. Deze jaaropgave hebt u nodig als u belastingaangifte doet.

Uw jaaropgave staat al eerder digitaal voor u klaar in Mijn Pensioencijfers. U ontvangt een e-mail als het zover is.
U geeft deze nieuwsbrief een 7,6
Meer dan 100 lezers gaven afgelopen zomer hun mening over deze nieuwsbrief. Hartelijk dank daarvoor! Wij zijn heel blij met uw waardering en met uw suggesties. Lees verder
 
PNB viert 50-jarig jubileum!
In 1973 werd het PNB opgericht. Een bijzondere gebeurtenis, doordat het PNB een kerkelijkse instelling is, én voor het pensioen ging zorgen van priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers. In 1999 is de pensioenregeling van het huishoudelijk personeel aan PNB toegevoegd. Lees verder
 
Op deze datums ontvangt u uw pensioen
In 2023 betalen we weer op elke 23ste van de maand. Tenzij dat in het weekend is of op een feestdag. U vindt de exacte datums hier.
Hebt u een vraag of een opmerking?
Laat het ons weten. Zo komen we samen tot verbeteringen. U kunt met pensioenuitvoerder AZL contact opnemen.
 
Disclaimer
Wilt u reageren?
Mail ons: pf-pnb@azl.eu.
Afmelden

Deze nieuwsbrief is verzonden aan
mobile