Digitale nieuwsbrief deelnemers
December 2022
Veel pensioenen verhoogd met 8,0%; nog geen besluit over pensioenen die loonindex volgen
Bent u uit dienst of met pensioen en volgt uw pensioen de afgeleide prijsindex? Wij zijn blij dat het Bestuur heeft besloten om uw (opgebouwde) pensioen te verhogen met 8,0% per 1 januari 2023. De (opgebouwde) pensioenen van deelnemers die de loonindex ING of NN volgen worden vooralsnog niet verhoogd. Dat betreuren wij. Het Bestuur overlegt hierover nog met de sociale partners. In maart 2023 wordt het besluit verwacht.
Pensioenfonds ING en het nieuwe pensioenstelsel
Of Pensioenfonds ING overgaat naar het nieuwe pensioenstelsel is nog niet duidelijk. Maar Pensioenfonds ING wil wel ruim op tijd de consequenties van een eventuele overgang in kaart hebben. Daarnaast zijn er veel vragen van deelnemers over het nieuwe stelsel. Nieuwsgierig of uw vraag erbij zit? Lees hier meer over het nieuwe pensioenstelsel en uw pensioen bij Pensioenfonds ING.
Pensioenberekening: uitkomst niet altijd 100% zeker
Hebt u uw pensioen aangevraagd en gaat het volgend jaar in? Dan hebt u in Mijn Pensioenplan gezien hoeveel pensioen u kon verwachten. Maar kunt u ook op dat bedrag rekenen? In zijn column legt actuaris Henk Bruins uit dat het definitieve bedrag iets kan afwijken van wat u in Mijn Pensioenplan zag. Geen hele grote verschillen, maar natuurlijk wel goed om te weten. Lees de column van Henk.
Uitslag poll: u bent heel geïnteresseerd in ons beleggingsbeleid!
Dat blijkt uit de poll op onze website. Zo wil 42% precies weten hoe dat beleid in elkaar zit; 38% wil het op hoofdlijnen weten. En u?

Ja, ik wil dat ook graag weten!
Nieuwe poll: verhoging pensioenen met 8%
Bent u tevreden met een verhoging van uw pensioen met 8%? 

Laat het ons weten.
U hebt meerdere 'pensioenen'
Bij het woord ‘pensioen’ denkt u waarschijnlijk aan geld dat u krijgt als u niet meer werkt. Logisch, want dat is ook een belangrijk deel van uw pensioen bij Pensioenfonds ING. Dat is het zogenaamde ouderdomspensioen. Maar pensioen is meer dan dat!

Lees welke pensioenen u allemaal hebt.
Actueel
Beleidsdekkingsgraad blijft stijgen
De beleidsdekkingsgraad van het Fonds is in oktober verder gestegen. Op 31 oktober was onze beleidsdekkingsgraad 154,6%
(30 september: 153,0%). Lees alles over de dekkingsgraad.
Reageren?

Wilt u reageren op de nieuwsbrief? De redactie stelt prijs op uw mening.
Mail de redactie.
Aanmelden?

Is deze nieuwsbrief interessant voor iemand die u kent?
Stuur deze dan door. Aanmelden gaat heel eenvoudig.
Service

Contact
Naar de website

Deze nieuwsbrief is verzonden aan
mobile