Nieuwsbrief
februari 2023
De eerste nieuwsbrief van 2023
De nieuwsbrieven zijn de afgelopen jaren met veel zorg geschreven door Wim Heukels. Wim was van april 2014 tot en met juli 2022 bestuurslid namens de gepensioneerden. De nieuwsbrieven zijn altijd goed ontvangen en wij danken Wim voor zijn betrokkenheid en inzet!
Nieuwe pensioenwet
We verwachten dat we dit jaar uiteindelijk duidelijkheid krijgen over de nieuwe pensioenwet. Deze is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen in december 2022. De wet ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer.

We gaan er voorlopig van uit dat de wet op 1 juli 2023 van kracht zal worden. De eindtijd die de pensioenwereld wordt gegeven om alles ook ingevoerd te hebben, verschuift echter vooralsnog niet. Die blijft 1 januari 2027.

Inmiddels hebben wij en de sociale partners niet stil gezeten en wordt er druk gewerkt aan de voorbereidingen om te komen tot een nieuwe regeling. Hoe die regeling eruit komt te zien, is aan de sociale partners die daarover zullen communiceren. Voor de inactieve deelnemers zullen wij deze berichten, in overleg met de sociale partners, ook op de site van het pensioenfonds weergeven.
Jaarlijkse deelnemersbijeenkomst online op 20 juni 2023
Over de nieuwe pensioenregeling en over andere onderwerpen (zoals de jaarresultaten) zullen we meer communiceren tijdens onze jaarlijkse deelnemersbijeenkomst. Deze zal weer in de vorm van een videobijeenkomst plaatsvinden, omdat dat duidelijk tot een hogere opkomst leidt en bovendien achteraf ook nog te volgen is.

De huidige planning is 20 juni 2023. Zet deze datum alvast in de agenda!
Bescheiden indexatie
Op basis van een voorlopig intentie tot invaren, afkomstig van de sociale partners, heeft het pensioenfonds gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om eerder te kunnen indexeren. Daarom heeft het pensioenfonds besloten tot een bescheiden indexatie (2,57%) van de uitkeringen en aanspraken binnen de vaste uitkeringsregeling. Meer hierover op onze website.

Dit geldt voor de regeling van voor 2016. Een aanpassing van de variabele pensioenen zal in juli dit jaar plaatsvinden op basis van de daarvoor geldende regels.
Hogere dekkingsgraad
Onze (beleids)dekkingsgraad (van belang voor de uitkeringsregeling van voor 2016) is gedurende het jaar gestaag omhoog gegaan. Deze ontwikkeling is hier te vinden.

Ondanks de negatieve ontwikkeling van de beleggingsresultaten, is het bedrag dat nodig is om de pensioenaanspraken waar te maken harder gedaald. Dit betekent dat we minder geld in kas hoeven te hebben om de pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Met een gestegen dekkingsgraad tot gevolg. Op onze website lees je daar meer over. Deze trend zien we op het moment bij vrijwel alle fondsen om ons heen. Voor de premie (kapitaalopbouw) regeling zien we een vergelijkbare ontwikkeling. Ook hier kan op dit moment, op basis van de nu geldende parameters, per euro pensioenkapitaal een hogere uitkering worden ingekocht.

De uiteindelijke getallen over 2022 zullen wij – nadat ze zijn goedgekeurd – publiceren in ons te verschijnen jaarverslag.
Verkiezingen
Op dit moment vinden er verkiezingen plaats voor een zetel in het pensioenfonds bestuur namens de actieve deelnemers. Gelukkig waren er ook deze keer weer meerdere kandidaten. Uiteindelijk kan er maar één nu gekozen worden. Het bestuur dankt alle kandidaten voor hun bereidheid en inzet. Uiteindelijk hebben we een fonds van en voor de deelnemers en we hebben elkaar daarbij hard nodig.

Heb je een oproep gekregen om te stemmen? Jouw mening vinden we belangrijk. Breng daarom je stem uit! Dit kan tot en met 15 februari. De uitslag zal daarna zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd.
Nieuwsberichten op de website
  • In een van de eerdere berichten op de site communiceerden wij over de mogelijkheid om bij pensionering een bedrag ineens (van maximaal 10%) te laten uitkeren. Overigens onder verlaging van de daarop volgende levenslange uitkering, iets waarover de deelnemer zelf zorgvuldig moet besluiten! Inmiddels is bekend dat deze regeling wederom is uitgesteld, nu tot januari 2024.
     
  • Ook verwijzen we hier naar het bericht over de (eenmalige) aanpassing in de vaststelling van de franchise voor 2023. Hierdoor zullen de actieve deelnemers in 2023 over een iets hogere salarisdeel pensioen opbouwen.
     
  • Op onze website verschijnen regelmatig korte berichten. U vindt deze hier.
Wij raden iedereen aan om regelmatig onze website te raadplegen voor het laatste nieuws en meer achtergrond informatie!
 
Ook belangrijk: 
Hoeveel ontvangt u?
Wat is er geregeld?
Pensioenreglement
Afmelden nieuwsbrief

Disclaimer
Privacyverklaring
Vragen of opmerkingen? 
Stuur ons een e-mail,
dan neemt het bestuur
contact met u op. 

Deze nieuwsbrief is verzonden aan
mobile