Digitale nieuwsbrief
mei 2023
Onze financiële positie is stabiel
Sinds het begin van dit jaar is onze financiële positie stabiel gebleven. Dat zien we aan onze dekkingsgraad. Eind maart bedraagt de actuele dekkingsgraad 117,5 % en de beleidsdekkingsgraad 116,1%. Aan de ene kant hadden de stijgende aandelenkoersen een positieve invloed op de dekkingsgraad, aan de andere kant daalde de rente licht en hebben we de pensioenen van de pensioengerechtigden en gewezen deelnemers in 2023 verhoogd. Per saldo daalde de actuele dekkingsgraad in 2023 van 118.1% naar 117.5%.
Nieuwe pensioenwet weer een stap dichterbij
Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde eind 2022 vóór de Wet Toekomst Pensioenen, oftewel het nieuwe pensioenstelsel. Nu buigen de leden van de Eerste Kamer zich erover. Pas als de wet is goedgekeurd door beide Kamers, gaan de nieuwe pensioenregels in. De nieuwe wet gaat waarschijnlijk 1 juli 2023 in. Deze datum kan nog veranderen. Ons pensioenfonds bereid zich ondertussen zo goed mogelijk voor, want er komt veel bij kijken. Kijk op onze website voor de stappen naar het nieuwe pensioenstelsel.
Uw pensioen is verhoogd
Ons fonds heeft de pensioenen van de gepensioneerden en oud-werknemers per 1 januari 2023 verhoogd met 2,57%. Vanaf maart is de verhoging in de pensioenen verwerkt op Mijn Pensioencijfers en voor de gepensioneerden in hun uitkering.

In een eerder nieuwsbericht lieten wij u al weten dat we de pensioenen ook per 1 januari 2022 met terugwerkende kracht verhoogden met 1,71%.

Daarnaast heeft ons pensioenfonds met ingang van 2023 ook de pensioenen van alle huidige werknemers met 2% verhoogd. Dit is de maximale verhoging volgens het pensioenreglement. Deze verhoging wordt door de werkgever gefinancierd.
U bouwt iets meer pensioen op
In 2023 is het opbouwpercentage van onze middelloonregeling verhoogd van 1.297% naar 1.365% van de pensioengrondslag. U bouwt dus vanaf nu iets meer pensioen op. Het opbouwpercentage is nog wel lager dan het maximale opbouwpercentage van 1.875%. Waarom dit zo is, leest u in dit nieuwsbericht.
Ons reglement is aangepast
Per 1 januari 2023 is het pensioenreglement op een paar punten aangepast. Het vernieuwde reglement kun u hier bekijken. De belangrijkste punten uit het reglement leest u ook terug de Pensioen 1-2-3. Laag 1 en laag 2 kunt u eenvoudig downloaden. Maar hoe zit het met ‘laag 3’? Dit is een verzameling documenten voor als u echt alle details wilt weten, zoals de statuten, het reglement zelf en de beleggingsbeginselen van ons fonds. U vindt deze documenten handig bij elkaar onder het kopje laag 3 op de Documentenpagina.
Inhaalindexatie
Ons fonds streeft ernaar om elk jaar de pensioenen van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers te verhogen met 50% van de inflatie. Dat is zo in het reglement vastgelegd. Van deze ambitie is sinds 2009 bijna niets terechtgekomen. Onze financiële positie was onvoldoende om verhogingen toe te kennen. Pas in 2022 hebben we weer aan onze ambitie kunnen voldoen en in 2023 gedeeltelijk. We hebben dus een flinke achterstand. Die achterstand houden we per deelnemer bij in de administratie.
Lees verder
Hebt u uw partner aangemeld?
Stel, u komt eerder te overlijden dan uw partner. Dan wilt u graag dat uw partner een inkomen ontvangt: het partnerpensioen. Als u in Nederland trouwt of kiest voor een geregistreerd partnerschap, hoeft u niets te doen. We ontvangen de gegevens van de gemeente.

Trouwt u echter in het buitenland, dan hebben wij een gewaarmerkte kopie nodig van de huwelijksakte. Ook als u gaat samenwonen, is er niets automatisch geregeld. Om recht te krijgen op partnerpensioen, moet u uw partner bij ons aanmelden. Dit kan via Mijn Pensioencijfers. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden. Op uw UPO ziet u of uw partner bij ons is aangemeld en hoeveel partnerpensioen er is geregeld.

Bekijk ook dit filmpje.
Veilig inloggen voor uw pensioen
Op onze website kunt u inloggen op een persoonlijke omgeving met informatie over uw pensioen. Dat doet u met uw DigiD. Dit maakt het inloggen veilig en laat ons meteen zien wie u bent, zodat we uw persoonlijke pensioengegevens kunnen tonen.

In dit filmpje ziet u het dit werkt.

Deze nieuwsbrief is verzonden aan
mobile