Nieuwsbrief gepensioneerden
Augustus 2023
In deze nieuwsbrief:
 • 'Verbinding is goed, kan de boodschap nog beter?'
 • 2022 in cijfers
 • Uw UPO in het najaar
 • Pensioen in het buitenland
 • Uitslag poll
 • Hoe staan we ervoor?
 • Laat ons weten of uw tevreden bent!
'Stoppen' betekent dat uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart stopt
'Verbinding is goed' zegt Antoine Hermes, lid van ons Verantwoordingsorgaan. Vanaf het schip waar hij op dat moment aan het werk is, checkt hij meteen onze telefoonlijn. 'Een goede verbinding is nodig om boodschappen goed over te brengen. En de boodschap is: ons fonds stopt en dat betekent dat de pensioenopbouw bij ons fonds stopt.' Bestuurslid Michel Steketee vult meteen aan: de pensioenen zijn veilig en worden gewoon uitbetaald.' Lees het interview
2022 in cijfers
Hoeveel deelnemers en werkgevers had ons pensioenfonds in 2022? Wat was ons pensioenvermogen en hoeveel rendement hebben we op onze beleggingen gemaakt? Deze en andere feiten leest u heel snel in ons verkort jaarverslag.
Lees verder
Uw UPO in het najaar
U ontvangt in het najaar een nieuw pensioenoverzicht (UPO). 
We begrijpen best dat u liever iets anders leest. Toch is het verstandig om te controleren of uw gegevens kloppen.
Zijn de bedragen in lijn met vorig jaar? Hebt u bijvoorbeeld doorgegeven dat u bent gescheiden en is dat vóór 1 januari verwerkt? Dan zijn de bedragen op uw UPO daarop aangepast. Hebt u vragen? Bekijk dan de Veelgestelde vragen.
Pensioen in het buitenland
Plannen om naar het buitenland te verhuizen en daar pensioen te ontvangen? Dat kan. Ons fonds betaalt uw pensioen gewoon uit als u in het buitenland woont. U moet wel een paar dingen regelen, zoals 
 • Geef uw buitenlandse adres en uw burgerservicenummer (BSN) aan ons door. Uw BSN hebben wij nodig om uw pensioen uit te betalen.
 • Geef uw bankrekeningnummer aan ons door. Is dat een bankrekeningnummer buiten Europa? Dan zijn er misschien extra kosten.
 • Lever elk jaar het formulier ‘Levensbewijs of Attestatie de Vita’ aan. Dat is verplicht.
 • Wij zijn verplicht om in Nederland premies en belasting in te houden op uw pensioen. Soms hoeft dat niet, omdat Nederland met uw land hierover afspraken heeft gemaakt.
Op onze website leest u nog meer informatie over pensioen in het buitenland. Lees verder
Uitslag poll: bent u het eens met hoe wij beleggen?
85% van de deelnemers vindt het goed dat wij kijken naar duurzame beleggingen, maar daarbij wel rekening houden met de kosten en het rendement. 7,5% vindt het belangrijk dat pensioengeld duurzaam belegd wordt, de rest heeft geen mening.

Hoe wij verantwoord beleggen kunt u hier nalezen.
Hoe staan we ervoor?
Ons fonds staat er financieel goed voor. In juni 2023 is onze dekkingsgraad gestegen naar 135%. De dekkingsgraad laat zien hoe gezond ons fonds is.  Lees meer over onze dekkingsgraad
Laat ons weten of u tevreden bent!
Hoe vindt u dat wij u informeren? Krijgt u genoeg informatie over uw pensioen, of mist u iets? Deel uw mening met ons. Met uw antwoorden kunnen wij onze communicatie (verder) verbeteren.

Ga naar de vragenlijst

Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 5 minuten. De antwoorden behandelen we vanzelfsprekend anoniem.

Deze nieuwsbrief is verzonden aan
mobile