Nieuwsbrief
september 2023
  English version
Wet toekomst pensioenen
Op 30 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Per 1 juli 2023 is deze wet ingegaan en is de aankomende ingrijpende renovatie van het stelsel van pensioenvoorzieningen in Nederland een feit. Het fonds voert de regeling uit van Capgemini en het is een besluit door de sociaal partners (werkgever en Ondernemingsraad van Capgemini) hoe de nieuwe regeling eruit ziet en welke partij deze regeling gaat uitvoeren.

De sociale partners zijn verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden. Pensioen is ook een arbeidsvoorwaarde. Het fonds heeft een eigen verantwoordelijkheid om de regeling te accepteren, als het fonds gevraagd wordt deze uit te voeren, en daarom zijn wij dan ook nauw betrokken bij het overleg van de sociaal partners. We kijken bij het vormen van ons oordeel niet alleen naar de belangen van de actieve medewerkers van Capgemini, maar juist ook naar de belangen van voormalige werknemers, zowel degenen die al van hun pensioen genieten als degenen die dat nog niet doen.

Wij bereiden ons verder voor op de in de nabije toekomst te maken afwegingen. Eén van deze voorbereidingen was het deelnemersonderzoek.
Deelnemersonderzoek
Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel en onze pensioenregeling kan daardoor ook veranderen. Een belangrijk onderdeel van de pensioenregeling is het beleggingsbeleid. In juni 2023 hebben (oud-) deelnemers en gepensioneerden van Pensioenfonds Capgemini meegedaan aan het deelnemersonderzoek.

Het onderzoek helpt ons bij de keuze hoe risicovol uw pensioengeld wordt belegd. We willen beleggingen laten aansluiten op de voorkeuren van onze deelnemers. Wanneer de resultaten en de analyse ervan door het bestuur zijn besproken informeren wij u daarover via onze website.

Er hebben meer dan 1.000 personen de moeite genomen om de vragenlijst in te vullen. Wij bedanken iedereen die heeft meegedaan aan het onderzoek.
Uitslag verkiezingen bestuur
Besime Karagöz-Çakir is gekozen als bestuurslid voor de bestuursfunctie van de deelnemers van ons fonds. ‘Deelnemers’ hebben een actief dienstverband bij Capgemini en bouwen pensioen op bij ons fonds. Tot 21 juli 2023 hebben deelnemers kunnen stemmen op 1 van de 8 kandidaten.

Met 170 stemmen won Besime Karagöz de verkiezingen en ze zal na goedkeuring van DNB beginnen aan haar eerste zittingstermijn als bestuurslid. Het bestuur is zeer verheugd met de grote interesse voor de verkiezingen die voor het draagvlak van het fonds voor, door en van deelnemers van groot belang is.
Uitslag verkiezingen verantwoordingsorgaan
Ook voor het verantwoordingsorgaan hebben wij verkiezingen gehouden. Wij hadden een vacature voor een VO-lid gekozen door de gewezen deelnemers van ons fonds. Een ‘gewezen deelnemer’ is een oud-werknemer van Capgemini die geen pensioen meer opbouwt bij ons fonds, maar het opgebouwde pensioen tot op dit moment bij het fonds heeft laten staan.

Er waren vijf kandidaten en Hanneke Ester is met 234 stemmen gekozen. Zij zal onmiddellijk zitting kunnen nemen in het VO en ook voor deze verkiezing geldt dat de grote belangstelling het bestuur heeft verheugd.
Jaarlijkse deelnemersbijeenkomst op 20 juni 2023
Zoals ieder jaar hebben wij een deelnemersbijeenkomst georganiseerd. Dit jaar was de bijeenkomst via een videobijeenkomst. De nieuwe pensioenregeling en de jaarresultaten zijn onder andere besproken. Wilt u de opname van de deelnemersbijeenkomst terug kijken? Dan kan dat via de button onderaan. De opname hebben wij in het Engels ondertiteld. Hiermee proberen wij onze collega’s die de Nederlandse taal niet machtig zijn ook te informeren.
Alleen voor deelnemers met opbouw voor 2016: Toelichting op het indexatiebesluit
Eerder dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de verhoging van de aanspraken in de Uitkeringsregeling (voor deelnemers met pensioenopbouw voor 2016) per 1 januari 2023. Wij hebben over dit besluit een uitgebreide toelichting beschikbaar op onze website. Deze is via onderstaande button te lezen. 
Nieuwsberichten op de website
Ook belangrijk: 
Hoeveel ontvangt u?
Wat is er geregeld?
Pensioenreglement
Afmelden nieuwsbrief

Disclaimer
Privacyverklaring
Vragen of opmerkingen? 
Stuur ons een e-mail,
dan neemt het bestuur
contact met u op. 

Deze nieuwsbrief is verzonden aan
mobile