Nieuwsbrief
november 2023
De toekomst van ons fonds: hoe staat het ervoor?
In onze nieuwsbrief van oktober schreven we dat op de bestuurstafel een aantal ingewikkelde keuzes lagen. In de tweede, extra bestuursvergadering na de zomer, hakten we een aantal knopen door. In deze nieuwsbrief leest u er meer over.

Pensioenen overdragen aan verzekeraar

De opgebouwde pensioenen dragen we over naar een verzekeraar. Eerder hadden we ook nog het idee om over te stappen naar een algemeen pensioenfonds. Na uitgebreid onderzoek blijkt dit niet de beste oplossing voor ons fonds. In november ontvangen we offertes van 3 verzekeraars. Uit deze 3 offertes maken we een keuze voor de verzekeraar die voor onze deelnemers het beste aanbod doet. We gaan voor zekerheid en een verzekeraar die past bij ons huidige beleid. Deze verzekeringsoplossing sluit aan bij het afbouwen van risico’s als onze financiële positie heel goed is. En onze financiële positie is met een actuele dekkingsgraad van ruim 140% (oktober 2023) heel goed.

Belangrijke punten van de pensioenregeling.

De offerte voor de nieuwe pensioenregeling die we van de verzekeraars ontvangen, bestaat uit 2 delen:
1. Het overdragen van de al opgebouwde pensioenen (collectieve waardeoverdracht). Dit dient uiterst zorgvuldig te gebeuren.
2. Toekomstige verhoging van de pensioenen.

Het verhogen van de pensioenen kan op 2 manieren: volgens een vast percentage of op basis van de Europese prijsstijgingen. een dergelijke keuze is best een ingewikkeld vraagstuk. Daarover hebben we nog geen besluit genomen.

Planning

Halverwege november bespreekt het bestuur de offertes van de verzekeraars. Dan maken we waarschijnlijk een keuze. In de decembervergadering neemt het bestuur een besluit over de collectieve waardeoverdracht en de ontbinding van het pensioenfonds. Vervolgens krijgt het verantwoordingsorgaan de gelegenheid over dat besluit advies uit te brengen.

Voorbereiding goedkeuring

Intussen maken we een aanvang met het opstellen van de documentatie voor de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB). Die moet instemmen met de overdracht van de pensioenen. Meer weten? Bekijk dan de pagina ‘De toekomst van ons fonds’.
Onze financiële positie
De financiële positie van ons pensioenfonds is af te lezen aan de dekkingsgraad. Dit percentage geeft de relatie weer tussen de waarde van onze beleggingen en het kapitaal dat we nodig hebben om de pensioenen te kunnen betalen. De dekkingsgraad verschilt van dag tot dag want de waarde van onze beleggingen verandert namelijk steeds.Oktober 2023

Aan het einde van de maand oktober was de dekkingsgraad 141,6%. Dit is een daling van 1,2% punt vergeleken met de maand ervoor. De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, liet in oktober wel een stijgende lijn zien. Deze steeg van 136,9% naar 137,4%. Ons fonds is financieel ‘gezond’ bij een beleidsdekkingsgraad van 112,6%. De huidige beleidsdekkingsgraad ligt hier dus ruim boven. Meer over de ontwikkeling van onze financiële positie ziet u op onze website.
Pensioenfonds Niemeijer informeert u regelmatig over het laatste nieuws.
 
Reageren kan via pf-niemeijer@azl.eu
Afmelden
Privacyverklaring
Disclaimer

Deze nieuwsbrief is verzonden aan
mobile