Reconstructie Singelring Fase 3 bestaat uit de Minderbroederssingel, het Zwartbroekplein en de Willem II Singel vanaf het Zwartbroekplein tot en met het kruisvlak met de Koninginnelaan. |
Dinsdag 25 januari 2022
Beste lezer,

Hierbij informeren wij u over de start van het project Reconstructie Singelring Fase 3. 

Omvang project Reconstructie Singelring Fase 3
Reconstructie Singelring Fase 3 bestaat uit de Minderbroederssingel, het Zwartbroekplein en de Willem II Singel vanaf het Zwartbroekplein tot en met het kruisvlak met de Koninginnelaan. Fase 3 is de afsluitende fase van het project Reconstructie Singelring. De precieze projectgrenzen zijn nog in onderzoek. Aard van het project Reconstructie Singelring Fase 3
Binnen de projectgrens wordt de openbare ruimte heringericht. Bij deze herinrichting worden verhardingen, verlichting en een groot gedeelte van het riool vernieuwd. De nieuwe inrichting van de openbare ruimte moet daarbij aan de eisen van de tijd gaan voldoen. De gemeenteraad heeft eerder al besluiten genomen om voor eenheid en herkenbaarheid van de Singelring te zorgen. Daarvoor heeft de gemeenteraad de Visie Reconstructie Singelring en de Materialisatie Singelring vastgesteld. Andere uitgangspunten voor dit project komen uit het Mobiliteitsplan, het Verkeersveiligheidsplan, de Groenvisie en het gemeentelijk rioleringsplan. 

Verloop van het project Reconstructie Singelring Fase 3
Op dit moment loopt de aanbesteding om een adviesbureau te selecteren voor de voorbereiding van het project. Gepland staat dat het adviesbureau in april 2022 aan de slag gaat. De voorbereiding van het project is opgedeeld in 3 fasen:
  • fase 1: de definitiefase
  • fase 2: de ontwerpfase
  • fase 3: de aanbesteding voor de uitvoering
De definitiefase begint met het betrekken van de omgeving en belangstellenden bij het project, onder meer via deze bewonersbrief. U kunt meedenken over onderwerpen zoals hoe om te gaan met duurzaamheid en klimaatadaptatie binnen het project. Maar ook over de inrichting van de openbare ruimte, bijvoorbeeld de indeling van de wegen en kruispunten. Aan het einde van de definitiefase wordt de gemeenteraad gevraagd de definitieve kaders voor het project Reconstructie Singelring Fase 3 vast te stellen. Ook moet dan bepaald worden wanneer het uitvoeren van de werkzaamheden gaat plaatsvinden. De definitiefase willen we eind 2022 afronden. 

Nadat de gemeenteraad de kaders heeft vastgesteld gaan we vervolgens in de ontwerpfase bepalen hoe de nieuwe situatie er echt gaat uitzien. Waar komen bijvoorbeeld parkeerplaatsen, fietspaden, bomen, groen en verlichting. In de ontwerpfase wordt het inrichtingsontwerp ook vrijgegeven voor inspraak zodat iedereen het kan bekijken en er op kan reageren. Ook worden dan eisen en wensen verzameld die van belang zijn voor de uitvoering. Na de inspraak wordt het definitieve ontwerp vastgesteld door het bestuur. De ontwerpfase willen we eind 2023 afronden.

Nadat het definitieve ontwerp is vastgesteld, wordt dit omgezet in een technisch ontwerp en opgenomen in een contract. Dit contract wordt dan aanbesteed om zo een aannemer te selecteren voor de uitvoering van het werk. De uitvoering van het werk zal dan waarschijnlijk in 2024 starten. Het project kent nu nog te veel onzekerheden om verder iets over de start en de duur van de uitvoering te kunnen zeggen. 

Meer informatie over het project? 
Via www.singelring.nl komt u op de projectpagina terecht van het project Reconstructie Singelring Fase 3. Hier vindt u meer informatie waaronder de eerder vastgestelde Visie Reconstructie Singelring en Materialisatie Singelring.

Meld u aan voor de e-mailnieuwsbrief
Elke twee maanden verschijnt een e-mailnieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: singelring@roermond.nl met als onderwerp: “Aanmelding nieuwsbrief Singelring Fase 3”. Het e-mailadres waarmee u zich aanmeldt wordt alleen gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrieven van het project Reconstructie Singelring Fase 3. Het e-mailadres wordt niet met anderen gedeeld. Ook kunt u zich altijd op dezelfde manier afmelden.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met de heren G. Fraters (telefoon 06-29560261) of W. Fictorie (telefoon 06-20499896) van het cluster Projecten omgeving.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Roermond
Handige links
Parkeren in Roermond
Bewonersbrieven
Afvalwijzer
Werk in uitvoering
Projecten in Roermond
Nieuwsoverzicht
Liveblog Coronavirus
Uw voorkeuren
U heeft deze nieuwsbrief ontvangen op het e-mailadres . Wanneer u uw e-mailadres of voorkeursinstellingen wilt wijzigen dan kunt u dat doen op uw profielpagina. Bekijk hier uw profielpagina.
Reageren?
Wanneer u wilt reageren op deze buurtpost kunt u dat doen via onze reactiepagina of via webredactie@roermond.nl.
Uitschrijven uit de mailinglijst.
mobile